Bandager og skinner

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Bandager og skinner

Kvalitetsstandard - Bandager og skinner

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Bandager og skinner skal medvirke til at borgeren med en varig nedsat funktionsevne får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Borgere med varig nedsat funktionsevne. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte

Ydelsens indhold

  • Bandager kan eksempelvis være til fingre, håndled, albue, skulder, lår, knæ og fod samt bandager til brok.
  • Skinner kan eksempelvis være dropfodsskinne.
  • Der kan ydes en individuelt tilpasset bandage/skinne eller en færdigfremstillet bandage/skinne eventuelt med tilretninger.
  • Reparation af bandage og skinne
  • Der ydes støtte til det bedst og billigst egnede hjælpemiddel 

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Hvis du vælger kommunens leverandør er der ingen egenbetaling.

Leverandør af ydelsen

Du kan frit vælge leverandør af ydelsen, men du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis den valgte leverandørs ydelse er dyre end kommunens leverandør. 

Opfølgning på indsatsen

Efter behov

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Ankestyrelsen.
Klagefristen er 4 uger

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider