Hjælpemidler og handicap kompenserende ydelser

Hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du mulighed for at låne eller få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer eller merudgifter.

Formålet er at medvirke til, at du får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Alle hjælpemidler og indsatser tildeles på baggrund af en personlig og individuel vurdering.

Til venstre kan du læse kvalitetsstandarderne for hjælpemidler og handicapkompenserende indsatser.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider