Fritid

Værestedet Ørbygård

Mødested: Ældrecentret Ørbygård. 
Formand: Henny Jansson, tlf. 28 57 32 60
Kontaktperson: Børge Løvsteen, tlf. 23 71 70 70

Fritid

Fold alle ud

Pensionistklubben Kø-optimisterne

Mødested: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425.
Kontaktperson: Per Lund  tlf. 51 77 60 45.

Rødovre & Omegns Gymnastikforening (ROG)

Mødested: Nyager Skole, gymnastiksalen tirsdag kl. 15-16. 
Kontaktperson: Alice Hansen, tlf. 36 70 76 82.

Rødovre Flygtninge- og Indvandrervenner

Arbejder for at lette tilværelsen for flygtninge og indvandrere i Rødovre Kommune og fremme forståelsen mellem alle kommunens borgere.

Kontaktperson: Stella Hansen, tlf. 36 70 32 64.

Rødovre Pensionistforening og Efterlønsforening

Mødested: Rødovregaard – Loen. Kontaktperson: Jytte Vagnild Tlf. 40 68 66 42.

Besøgstjeneste

Hvis du har overskud og lyst til at være noget for andre, og hvis du er parat til at bruge 1-2 timer om ugen på at besøge et ensomt menneske, så er der mulighed for dette gennem Dansk Røde Kors. Du kan også selv få en besøgsven, hvis du har behov for det. Tiden går med snak om dagligdags emner, højtlæsning af avis, brevskrivning osv. Ønsker du at benytte dig af ordningen, enten som besøgende eller som modtager af besøg, kan du rette henvendelse til Dansk Røde Kors eller Ældresagen.

Røde Kors

Københavns afd., tlf. 35 25 92 00. Rødovre afd., Tove Bahne, tlf. 22 71 62 96.

Ældresagen

Yvonne Jørgensen, tlf. 36 70 64 36. Ældresagen kan tilbyde aflastning i hjem med demensramte.

Islev Sogns Menighedspleje

Har en besøgstjeneste. Herunder hører en aflastningstjeneste for pårørende til langvarigt syge og døende, der bliver passet i eget hjem. Henvendelse rettes til: Jette Rasmussen, tlf. 20 71 00 32.

Landsforeningen Sind

Tlf. 35 24 07 50. Tilbyder støtte- og kontaktpersoner til alle med psykiske problemer samt deres pårørende. Tilbuddet kan f.eks. omfatte ét uforpligtende besøg om ugen – én at tage på ture med – én at tale med.

Rødovre Bibliotek

Besøg Hovedbiblioteket og kom indenfor i et af landets smukkeste biblioteker. Her åbner sig et utal af muligheder, der bidrager til det gode hverdagsliv. Bor du i Islev, er du tæt på Filialbiblioteket og de tilbud, der findes der.

Det er muligt at låne bøger, musik, magasiner og meget andet. Udnyt også de gode digitale muligheder der er for at læse e-bøger, se film på Filmstriben eller deltag i et af de mange arrangementer, der finder sted året rundt.

Har du børnebørn, så gør som mange andre seniorer, tag dem med på biblioteket og få nogle dejlige timer sammen på børnebiblioteket, hvor der er plads og rum til at være barn.
Bibliotekarerne hjælper gerne med at finde lige det, du har brug for – om det er gode romaner til regnvejrsdage eller spændende oplæsningsbøger til børnebørnene.

Interesserer du dig for lokalhistorie og slægtsforskning, er der en guldgrube i Lokalhistorisk Samling, der ligger på hovedbiblioteket.

Der er også IT-hjælp at hente, ”Advokatvagt” samt en ”Biblioteket kommer” ordning, hvor det er muligt at få bragt bøger, hvis man på grund af sygdom bliver bundet til sit hjem.
Læs mere om mulighederne på www.rdb.dk. Du kan også følge med ved at abonnere på vores nyhedsbrev eller følge os på Facebook og Instagram.

Rødovre Bibliotek, Rødovre Parkvej 140, 2610 Rødovre. Tlf. 36 37 97 00
Trekanten/Islev Bibliotek, Rødovrevej 405,2610 Rødovre. Tlf. 36 37 85 00

Frivilligcenter

Rødovre Frivilligcenters formål er at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige arbejde i Rødovre. Frivilligcenteret arbejder for at danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud. Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan i Rødovre Frivilligcenter få information om frivilligt socialt arbejde og frivillige jobs. Frivilligcenteret tilbyder derudover rådgivning og vejledning samt sparring til frivillige sociale foreninger, det gælder såvel nye som allerede eksisterende foreninger.

Frivilligcenteret samarbejder med en bred vifte af sociale foreninger, som har relevans for ældre borgere. Herunder kan nævnes pårørende- og selvhjælpsgrupper, hvor der er fokus på blandt andet sorg, skilsmisse, depression samt pårørende til demente. Henvendelse rettes til:

Rødovre Frivilligcenter
Slotsherrens Vænge 2A
2610 Rødovre
Tlf.: 23 37 91 04

Nyttehaver

Kommunen råder over et antal nyttehaver, der udlejes på ubestemt tid for et symbolsk beløb årligt.

Nyttehaverne er beliggende på Vestvolden ved Carlsro. Henvendelse rettes til:

Park og Natur, Tæbyvej 77 – tlf. 36 37 72 42. 

Rabatordninger

Man skal som pensionist være opmærksom på, at det flere steder er muligt at opnå rabat på indgangsbilletter, medlemskaber, abonnementer, forsikringer, pas m.v. Det er derfor en god ide altid at have sit pensionistbevis eller pensionsmeddelelse på sig.

Skovtur

Hvert år arrangerer SeniorRådet i samarbejde med kommunen en skovtur for pensionister og efterlønsmodtagere. Dato og information om disse sommerudflugter annonceres bl.a. i Rødovre Lokal Nyt.

Svømmehaller

Der findes to svømmehaller i Rødovre:

Islevbadet

Nørrevangen 8, tlf. 44 91 94 16 
Mandag - fredag 6.30 - 8.00

I/S Vestbad

Nykær 26, tlf. 36 75 36 26

Øvrige åbningstider og oplysning om, hvornår rabatordningerne gælder, oplyses i svømmehallerne.

Teater

Der findes forskellige rabatordninger for pensionister, derfor er det altid en god idé at medbringe dit pensionistbevis. Alle over 65 år kan én uge før købe billetter til halv pris til Det Kongelige Teaters forestillinger. Henvendelse rettes til:

Det Kongelige Teater

Tlf. 33 69 69 69 mandag-lørdag, kl. 12.00-16.00. Personlig henvendelse mandag- lørdag, kl. 14.00-18.00.

Rødovre Teater- og Kulturforening har tilsvarende rabatordninger for pensionister. Henvendelse rettes til »Viften«, mandag-fredag mellem kl. 9.00 og kl. 16.00 på tlf. 36 70 44 31.

TV-licens

Har du en personlig tillægsprocent på 100, kan du efter ansøgning blive fritaget for at betale radiolicens eller få nedsat TV-licensen til det halve, se »Personlige tillæg«. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Pensionskontoret.

Klubber og foreninger

I Rødovre Kommune findes et stort antal klubber, foreninger og organisationer for pensionister. I Rødovre Kommunes telefonhåndbog, i den Sociale Vejviser, i Pensionskontoret og på Rødovre Kommunes hjemmeside på Internettet, www.rk.dk kan du få oplysninger om andre klubber, foreninger m.v. En del afdelinger i de forskellige boligselskaber har også aktiviteter af forskellig art. Vil du vide, om der findes klubvirksomhed i netop din bebyggelse, kan du henvende dig til varmemesteren eller formanden for afdelingsbestyrelsen.

I det efterfølgende vil nogle af de klubber blive nævnt, hvortil Rødovre Kommune yder tilskud. Du kan henvende dig direkte til den klub, du har fattet interesse for. Klubbens leder kan oplyse, hvem der optages som medlemmer, størrelsen af kontingentet, åbningstider, hvilke aktiviteter der tilbydes, samt om der er adgangsforhold, så handicappede kan deltage.

Aktiv Fritid 

Mødested: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425.
Se mere på Aktiv Fritids hjemmeside: www.afrodovre.dk 

Danske Handicapforbund

Mødested: Plejehjemmet Ørbygård.
Kontaktperson: Birthe Madsen, tlf. 22 90 25 05.

Danske Handicaporganisationer

DSI – lokalafdeling arbejder for bedre muligheder for de handicappede i lokalsamfundet. Kontaktperson: Alex J. Nielsen, tlf. 36 41 58 06.

Datastuer

I datastuerne kan du få personlig hjælp af frivillige til at mestre den digitale verden, så du kan føle dig helt tryg og sikker på internettet. Ring til os i åbningstiderne eller meget bedre: Kom og besøg os og se hvad vi laver!

Datastuen på Vandværket 

Vandværksvej 17
tlf.: 36 41 59 59
Mandag, torsdag og fredag kl. 10-12

Vi glæder os til at se dig!

Det åbne værksted »Vandværket«

Mødested: Vandværksvej 17. Ved køb af nøglekort for 100 kr. er der adgang hver dag kl. 8.00-21.00. 

Læs om Vandværket 

Efterlønsklubben 

Mødested: Rødovregaard.
Kontaktperson: Eivind Petersen, tlf. 30 69 35 12.

Gymnastik- og idrætsforeningen Orient

Mødested: Islev Skole, festsalen, Islevbrovej 44. 
Kontaktperson: Jan Quaade, tlf. 44 91 81 05.
Lokalbestyrelsen for Ældresagen i Rødovre
Kontaktperson: Yvonne Jørgensen, tlf. 36 70 64 36.

Pensionistklubben Kø-optimisterne

Mødested: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425. 
Kontaktperson: Willy Rasmussen, tlf. 36 70 46 60.

Rødovre & Omegns Gymnastikforening (ROG)

Mødested: Nyager Skole, gymnastiksalen Tirsdag kl. 15-16. 
Kontaktperson: Alice Hansen, tlf. 36 70 76 82.

Rødovre Flygtninge- og Indvandrervenner

Arbejder for at lette tilværelsen for flygtninge og indvandrere i Rødovre Kommune og fremme forståelsen mellem alle kommunens borgere. 

Kontaktperson: Stella Hansen, tlf. 36 70 32 64. www.roedflyven.dk  

Rødovre Pensionistforening og Efterlønsforening 

Mødested: Rødovregaard – Loen. 
Kontaktperson: Ulla Arentoft, tlf. 30 63 71 85.

Værestedet Ørbygård 

Mødested: Ældrecentret Ørbygård. 
Kontaktperson: Henny Jansson, tlf. 28 57 32 60.

AOF Rødovre

AOF i Rødovre tilbyder en lang række spændende og inspirerende kurser, foredrag og udflugter.Vores motto er: viden, udvikling og samvær.

I AOF kan du udfolde din kreativitet og få masser af oplevelser og læring i dag- og aftentimerne, f.eks. sprog, byvandringer, yoga, motion og bevægelse, foredrag og meget mere.

Alle kan være med, og på vores hjemmeside du kan finde netop de aktiviteter, der passer til dine interesser.

I AOF har vi engagerede undervisere, kvalitet i undervisningen og gode faciliteter.

Hvis du vil vide mere kan du gå ind på vores hjemmeside: www.aof.dk

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 36 48 15 99 eller på mail: 2610@remove-this.aof.dk

Vi glæder os til at se dig.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider