Transport

Der er forskellige muligheder for støtte til transport, hvis du er pensionist. Her kan du læse om de særlige ordninger, der gælder pensionister.

Se også afsnittet om kørsel, hvor du kan læse om kørsel til dagcenter, træning, læge og speciallæge, om kommunale kørselsordninger, Servicebussen, Flextrafik, støtte til køb af bil samt om Invalideskilt og parkeringskort.

Læs mere om muligheder for støtte til kørsel

Transport

Fold alle ud

Pensionistkort

MOVIA og DSB har fordelagtige rabatordninger for pensionister med social pension. Kortene udstedes på S-togsstationer og i MOVIA’s kortsalg og gælder i tre måneder. Ved køb skal du medbringe foto, pensionsmeddelelse eller et pensionistbevis.

DSB 65-billet

DSB har særlige rabatordninger for pensionister og andre over 65 år. Rabatten er afhængig af rejsedag og rejsens længde. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til DSB.

Servicebus

Servicebussen er specielt indrettet med lav gulvhøjde, mange holdestænger og plads til to kørestole. Køreplanen er desuden tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe passagererne, når de skal af og på bussen.

Bussen kører igennem kommunen fra Rødovre Station i syd til Viemosevej i nord og servicerer en række områder, som ellers ikke er betjent af andre rutebusser.

Bussen kører ruten fire gange dagligt mandag til fredag og to gange om lørdagen med udgangspunkt fra Rødovre Station. Undervejs kommer bussen bl.a. forbi Vestbadet, Rødovre Centrum, Rødovre Rådhus, Plejecentret Engskrænten, Rødovrehallen, Plejecentret Broparken, Islevbadet og Ørbygård.

På strækninger hvor der i forvejen kører andre busser, standser servicebussen ved de eksisterende stoppesteder, mens bussen på de øvrige strækninger ikke har faste stoppesteder. Her kan passagererne bruge "vinkeprincippet" i stedet, dvs. at du giver chaufføren et vink og så standser bussen - under hensyntagen til den øvrige trafik.

Bussen koster almindelig billettakst, samt der kan bruges periodekortet til den almindelig kollektive trafik.

Se servicebussens køreplan samt bustider her - hos DOT, buslinje 848.

Læs mere

Hvis du har problemer med at komme frem ved hjælp af egne transportmidler eller med offentlig transport, er der forskellige muligheder for at få støtte til din transport. Læs mere om muligheder for støtte til kørsel

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider