Sundhedsprofil

Her præsenteres den anden sundhedsprofil for Region Hovedstaden.

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2021

Sundhedsadfærd og risikofaktorer

Den femte Sundhedsprofil for de 29 kommuner i Region Hovedstaden har fortsat et gennemgående fokus på social ulighed i sundhed. 

Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab i kommunens planlægning af sundhedsindsatser. 

Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaer ”Hvordan har du det?” indsamlet af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse samt data indsamlet af Statens Institut for Folkesundhed. I Rødovre Kommune har i alt 4900 tilfældigt udvalgte borgere, fra 16 år og opefter, modtaget et spørgeskema. I Rødovre har 52 % besvaret det modtagne spørgeskema. 

Læs også

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider