Tandpleje

Tandplejen arbejder med forebyggende og behandlende indsatser i forhold til at fremme tandsundheden for børn og unge 0-22 år. Herudover har følgende specialiserede tandplejetilbud: Socialtandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Tandplejen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID.

Det er vigtigt, at du i beskeden skriver CPR-nummer på den henvendelsen drejer sig om samt hvem beskeden er fra, da vi ikke kan se hvem afsenderen er.

Skriv Digital Post

Tandpleje

I Tandplejehuset findes Tandplejens kontor, Småbørnstandplejen, Tandreguleringsklinikken, Rødovre Skoles Tandklinik og klinik for 16-22 årige privatskole- og efterskoleelever. 

Klik her for at komme til tandplejens hjemmeside...

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider