Belysning

I Rødovre Kommune er det Andel Lumen, der driver og vedligeholder vejbelysningen. Du kan kontakte Andel Lumen, hvis du ønsker at fejlmelde vejbelysning.

Selvbetjening

Fold alle ud

Fejlmeld dit gadelys

I en stor del af det Nordøstlige Sjælland står Andel Lumen for gadebelysningen. Her har du mulighed for, selv at fejlmelde manglende gadebelysning i de områder, som vi driver. 

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Vejbelysning

Rødovre Kommune har indgået aftale med Andel Lumen om, at selskabet driver og vedligeholder vejbelysningen på såvel de kommunale veje som på de private fællesveje. 

Belysning på interne veje i boligbebyggelser og på private ejendomme hører under de respektive boligselskaber/ejere. 

Hvert lampested er tændt cirka 4.000 timer om året. Tidspunktet for tænding og slukning styres af fotoceller.

Der er i alt cirka 4.100 lampesteder i Rødovre. 

Andel Lumen kontrollerer løbende lampestederne og udskifter ved denne lejlighed overbrændte pærer og defekte lysstofrør. Denne kontrol foretages i dagtimerne, og man kan derfor opleve, at gadebelysning i et område er tændt midt på dagen. I vinterhalvåret foregår kontrollen hver 2. uge og i sommerhalvåret hver 4. uge. 

Er vejbelysningen gået ud?

Hvis du ønsker at fejlmelde vejbelysningen skal du kontakte Andel Lumen, Teknisk Hotline på telefon 70 25 50 02 eller online på www.andellumen.dk. Alternativt kan du kontakte Teknisk Forvaltning på telefon 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider