Genbrugsstationen

Fra 2012 gælder der nye regler for at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsstationen.

Erhvervsaffald på Genbrugsstationen

Nye regler for erhvervsaffald på Genbrugsstationen

Fra 2012 gælder der nye regler for at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsstationen.

Virksomheder skal tilmelde sig og købe enten årskort eller éngangsbillet til Herlev Genbrugsstation for at aflevere affald. Tilmelding kan ske på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk.

Læs mere om erhvervsaffaldsgebyrerne her...

Hvem har adgang?

Virksomheder og private husholdninger i Rødovre Kommune kan benytte alle genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland.

Adresse og åbningstider

Genbrugsstationen ligger på Valhøjs Allé 182 og har åbent alle årets dage fra kl. 10 - 18 - dog undtaget den 24., 25., 26., 31. december samt den 1. januar.

Affaldstyper

Du kan aflevere alle typer af affald med undtagelse af dagrenovation, dagrenovationslignende affald, eksplosivt affald og støvende asbestaffald.

Aflevering af farligt affald

Du har mulighed for frit at aflevere 5 kg farligt affald. For hver 10 kg derudover koster det 45 kr. inkl. moms.

Der gælder disse retningslinjer ved aflevering af farligt affald:

  • Det farlige affald skal afleveres til personalet.
  • Virksomheder må højst aflevere 200 kg farligt affald pr. år.
  • Sørg for at få kvittering for aflevering af farligt affald
  • Det farlige affald kan kun afleveres i max. 50 liters beholdere.
  • Det farlige affald skal være korrekt emballeret og være påsat en tydelig indholdsdeklaration.

Tilladt totalvægt 3.500 kg

På genbrugsstationen kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation og støvende asbest. Der er adgang for alle køretøjer under 3.500 kg plus tilhørende trailer.

Klare sække

For at sikre en god sortering må du kun anvende klare/gennemsigtige plastsække til emballering af det affald, du afleverer på genbrugsstationen. Dog er haveaffald undtaget, men der skal poserne tømmes. Hvis du kommer på genbrugsstationen med affald i sorte sække, vil du blive bedt om at forlade pladsen og omlæsse dit affald til klare plastsække.

Sorter affaldet hjemmefra

Affaldet skal være korrekt sorteret, inden du kommer det i containerne på genbrugsstationen. Specielt i weekenderne kan der være mange besøgende på genbrugsstationen. Derfor er det nemmest for alle, hvis du har sorteret dit affald hjemmefra.

Følg anvisningerne på skiltene

Skiltene på genbrugsstationen viser, hvor du skal aflevere de forskellige typer af affald. Du kan se en oversigt over genbrugsstationen på modsatte side. Personalet på genbrugsstationen står parat med råd og vejledning, hvis du er i tvivl om, hvilken container dit affald skal afleveres i. Husk, at du skal følge pladspersonalets anvisninger.

Vær med til at holde genbrugsstationen ren og pæn ved at rydde op efter dig selv. Der er skovle og koste på genbrugsstationen, som du er velkommen til at låne.

Klunsning ikke tilladt

Det er ikke tilladt at klunse på genbrugsstationen. Det vil sige, at du ikke må fjerne genstande eller materialer, som andre har afleveret i containerne på pladsen. Klunsning medfører bortvisning fra pladsen.

Asbestholdigt affald

Støvende asbestholdigt affald kan ikke afleveres på genbrugsstationen. Affaldet er klassificeret som farligt affald til deponi som altid skal anmeldes til Teknisk Forvaltning, uanset mængde.

Jord

Du kan kun aflevere ren jord på genbrugsstationen, og du må maksimalt aflevere en 1 m3. Har du mere end 1 m3, skal du anmelde dette til Teknisk Forvaltning. Du vil herefter få anvist et modtage-anlæg, hvor du kan aflevere jorden.

Rødovre Genbrugsplads

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Genbrugsplads
Valhøjs Alle 182
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider