Erhvervspris

Rødovre Erhvervspris 2018

Hvem skal vinde den ærefulde titel - måske er det din virksomhed?

Hvis du vil indstille en virksomhed til prisen, skal du begrunde det i en eller flere af nedenstående kriterier.

Indstillingen til prisen skal indsendes digitalt til rk@remove-this.rk.dk mrk. ”Erhvervspris 2018”. 
Ansøgningsfrist 14. maj 2018. 

Kriterier for udpegning af en virksomhed:

Virksomheden skal have gjort sig bemærket inden for et eller flere af nedenstående områder:

  • Har haft en markant vækst, omsætnings-/indtjeningsmæssigt eller i antallet af medarbejdere
  • Har ydet en særlig indsats for inklusion af socialt udsatte grupper
  • Har været nyskabende, f.eks. teknologisk eller ledelsesmæssigt
  • Har ydet en særlig miljømæssig indsats
  • Har ydet en særlig indsats mht. virksomhedens arkitektoniske fremtræden
  • Har ydet en speciel indsats for lokalområdet, f.eks. støtte til lokale foreninger o.l.

Betingelser der skal være opfyldt:

  • Virksomheden skal være bosiddende i Rødovre Kommune
  • Virksomheden må ikke have gæld til det offentlige
  • Vægtningen af kriterierne vil komme an på en overordnet vurdering af de konkrete virksomhedsinitiativer, og kan variere fra år til år. Prisen uddeles på baggrund af indsatsen i det senest afsluttede regnskabsår.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider