Udbud

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse.

Aktuelle udbud

Fold alle ud

EU-udbud af teknisk rådgivning, fagtilsyn og byggeledelse

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende vej- og landskabsprojektering, fagtilsyn og byggeledelse af vejprojekt for Roskildevej etape 3.

Strækningen er den 3. af 5 etaper.

  1. etape, Damhustorvet, forventes udført maj 2017 – april 2018.
  2. etape, Auroravej til lidt vest for Veronikavej/Randrupvej, forventes udført maj 2018 – november 2018.
  3. etape af Roskildevej, som er omfattet af dette udbud, omhandler ombygningen af Roskildevej på strækningen mellem lidt vest for Veronikavej/Randrupvej til Christiansdal.

Rødovre Kommune har fået udarbejdet et dispositionsforslag ”Fra Drive Through til Drive In” af Polyform Arkitekter. Dispositionsforslaget fastlægger de overordnede rammer for projektet både i forhold til trafik, byrum,og beplantning. Idéen bag forslaget er at inspirere passerende bilister til at stoppe op på Roskildevej og foretage deres indkøb her. Vejen skal gøres attraktiv ved at udføre ændringer i hastighed, vejforløb, parkeringsforhold, belysning og beplantning, så man får lyst til at stoppe op.

Samtidig gøres vejen mere trafiksikker, hvor bl.a. forholdene for de bløde trafikanter forbedres. Bløde trafikanter får på en række lokaliteter bedre mulighed for at krydse vejen sikkert udenfor de signalregulerede kryds. Hastigheden på Roskildevej nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Som udgangspunkt fastholdes busruter og deres stoppesteder som de er i dag på Roskildevej.

Udbudsmaterialet kan downloades via dette link: https://app.byggeprojekt.dk/public/1356-Raadgiverudbud_-_Roskildevej_etape_3

Udbuddet er offentliggjort på udbud.dk samt i EU-tidende med udbudsbekendtgørelses nr. 2018/S 047-103279 - http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:103279-2018:TEXT:DA:HTML 

Deadline for afgivelse af tilbud er den 16. april 2018 kl 12.00.

Afsluttede udbud 2018

Fold alle ud

Markedsdialog forud for EU-udbud på levering af stomi- og urologiprodukter

Tilmelding til dialogmøderne var fredag den 16. marts 2018 kl. 12:00

EU-udbud af Taxikørsel

Sidste frist for aflevering af tilbud var mandag den 12. februar 2018, kl. 12:00.

Afsluttede udbud 2017

Fold alle ud

Udbud af sprogtolkeydelser

Sidste frist for aflevering af tilbud var fredag den 24. november 2017, kl. 12:00.

Udbud af teststrimler til borgere med bevilling

Sidste frist for aflevering af tilbud var mandag den 6. november 2017, kl. 12:00.

EU-udbud af vask og leje af beklædning til hjemmeplejen

Sidste frist for afgivelse af tilbud var torsdag den 26. oktober 2017, kl 12.00

EU-udbud af kørsel til dagcenter og genoptræning

Sidste frist for aflevering af tilbud var torsdag den 5. oktober 2017, kl 12.00

EU-udbud af vintertjeneste - Ring 3, Roskildevej m.fl.

Sidste frist for aflevering af tilbud var onsdag den 5. juli 2017, kl. 12.00.

EU-udbud af rottebekæmpelse

Sidste frist for aflevering af tilbud var torsdag den 22. juni 2017, kl 14.00

EU-udbud - Bygge-anlægsarbejde (Hovedentreprise) - Fornyelse af Roskildevej

Sidste frist for aflevering af tilbud var mandag den 29. maj 2017 kl. 14.00.

Markedsdialog forud for EU-udbud af beklædning til hjemmeplejen - vask og leje ordning

Sidste frist for aflevering af tilbud var tirsdag den 2. maj 2017 kl. 12:00.

Udbud af vikarydelser til ældreområdet

Sidste frist for interessetilkendegivelse var tirsdag den 2. maj 2017 kl. 12:00.

Udbud af diabetes hjælpemidler

Sidste frist for aflevering af tilbud var fredag den 7. april 2017 kl. 12:00.

Afsluttede udbud 2016

Fold alle ud

Madservice til visiterede borgere i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var torsdag den 22. december 2016.

EU-udbud hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Frist for modtagelse af tilbud var mandag den 31. oktober 2016.

Udbud af tekniske hjælpemidler, del II

Frist for modtagelse af tilbud var torsdag d. 09. juni 2016 kl. 13.00.

EU-udbud kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var tirsdag 8. februar 2016 kl. 12.00.

Afsluttede udbud 2015

Fold alle ud

EU-udbud levering af lyskilder

Frist for modtagelse af tilbud var den 14. december 2015 kl. 12.00.

Udbud af kropsbårne hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud var den. 2. november2015 kl. 12:00.

Udbud af tekniske hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud var den. 15. september 2015 kl. 12:00. 

EU-udbud af legetøj til inden- og udendørs brug

Frist for modtagelse af tilbud var den 1. september 2015, kl. 12.00.

EU-udbud forsikringsydelser til Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var den 19. juni 2015 kl. 12.00.

Tilbudsindhentning på indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem

Bekendtgørelse om indgået kontrakt - klik her

Tilbudsindhentning på luftfotografering

Frist for modtagelse af tilbud var den 2. juni 2015, kl. 12.00.

Tilbudsindhentning vaskeriydelser til Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var den 30. april 2015 kl. 12.00.

Tilbudsindhentning kapitalforvaltning

Frist for modtagelse af tilbud var den 27. februar 2015 kl. 12.00.

Afsluttede udbud 2014

Fold alle ud

EU-udbud af kørsel af børn i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var den 14. november 2014 kl. 12.00.

EU-udbud af ortoser

Frist for modtagelse af tilbud var den 4. november 2014 kl. 12.00

EU-udbud af stomi- og urologiprodukter

Frist for modtagelse af tilbud var den 4. april 2014 kl. 12.00

EU-udbud af film

Frist for modtagelse af tilbud er overstået

EU-udbud af høretekniske hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud er overstået

Udbud af kaffe og te

Frist for modtagelse af tilbud var den 14. januar 2014 kl. 12.00

Afsluttede udbud 2013

Fold alle ud

EU-udbud af taxikørsel

Frist for modtagelse af tilbud var den 12. december 2013 kl. 12.00

EU-udbud af vinduespolering kommunale bygninger.

Frist for EU-udbud af vinduespolering var den 24. april 2013 kl. 12.00

Afsluttede udbud 2012

Fold alle ud

EU-udbud af engangsbleer

Frist for modtagelse af tilbud var mandag den 21. januar 2013, kl. 12.00.

Rødovre Kommune udbyder levering af beklædning til kommunens 300 hjemmeplejere.

Frist for aflevering af tilbud var tirsdag den 15. januar 2013, kl. 12.00

EU-udbud af bioposer

Frist for modtagelse af tilbud var fredag den 11. januar 2013, kl. 12.00.

EU-udbud af tekniske hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud var onsdag den 9. januar 2013, kl. 12.00.

EU-udbud kørsel til Dagcenter og Træningscentrer i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud er: mandag den 17. december 2012 kl. 12

EU-udbud af affaldsbeholdere

Frist for EU-udbud af affaldsbeholdere var den 30. oktober 2012 kl. 12.00

EU-udbud - Indsamling af affald

Frist for modtagelse af tilbud var den 11. september 2012, kl. 12.00.

Prækvalifikation - skolemøbler til skoler i Rødovre Kommune

 - begrænset EU-udbud 2012/S 138-230511 på skolemøbler.

Frist for prækvalifikations anmodning var den 16. august 2012 kl. 12.00

EU-udbud af affaldscontainere - dette udbud er annulleret

Frist for modtagelse af tilbud  var den 16. august 2012

EU-udbud af diabetesartikler

Frist for modtagelse af tilbud var den 28. august 2012

EU-udbud på tolkebistand

Frist for modtagelse af tilbud var den 20. august 2012

EU-udbud på lyskilder mv. (2012/S 91-150582)

Frist for modtagelse af tilbud var den 25. juni 2012 kl. 12.00

Tilbud på anskaffelse af sagsstyringssystem - denne tilbudshentning er annulleret

Frist for modtagelse af tilbud var den 23. marts 2012 kl. 12.00

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider