Udbud

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse.

Aktuelle udbud

Fold alle ud

EU-udbud – Bygge-anlægsarbejde (Hovedentreprise) – Fornyelse af Roskildevej

Rødovre Kommune udbyder hermed hovedentreprisen for udførelse af infrastrukturarbejde på Roskildevej, Hvidovrevej og Damhus Torvet i Rødovre Kommune.

Projektet indeholder ombygning af 2 signalregulerede kryds på Roskildevej og omprofilering af Roskildevej imellem krydsene.
Dertil skal Hvidovrevej ligeledes omprofileres for at skabe flere p-pladser til de handlende på Damhus Torvet, hvor der skal anlægges en større pladsdannelse med springvand og sivegade. 

Procedure:
Udbuddet gennemføres via www.byggeprojekt.dk
Nærværende udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemme side ved gratis at oprette en bruger.
Spørgsmål til udbuddet skal stilles til ordregivers kontaktperson, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.1).
Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via www.byggeprojekt.dk

Udbudsmaterialet kan downloades via dette link - https://app.byggeprojekt.dk/public/1273-Roskildevej

Sidste frist for aflevering af tilbud er mandag den 29. maj 2017 kl. 14.00.

Udbuddet er samtidigt offentliggjort på TED-databasen og www.udbud.dk – udbudsbekendtgørelse (pdf)

Udbud af vikarydelser til ældreområdet

Ved et fælles udbud udbyder kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk en rammeaftale om levering vikarydelser til ældreområdet. To parallelle rammeaftaler tildeles i prioriteret rækkefølge til en primær og sekundær leverandør af hensyn til forsyningssikkerheden.
Tryk her http://permalink.mercell.com/68087685.aspx

Udbuddet gennemføres efter reglerne i udbudslovens afsnit III om sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Rammeaftalen vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse.

Ordregiverne opfordrer interesserede tilbudsgivere til at tilkendegive deres interesse i tildeling af rammeaftalen.

Interessetilkendegivelse skal afgives alene på grundlag af denne forhåndsmeddelelse. Yderligere materiale om dette udbud er ikke tilgængeligt på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål skal stilles under fanen »Kommunikation«. Anonymiserede svar fra ordregiver kan ses under fanen »Kommunikation«/ »Ekstra Info« efter at ordregiver har publiceret svar. Fanen »Ekstra Info« vises først når ordregiver har publiceret svar. Alle deltagere modtager varsling på deres eksterne mail, når der publiceres svar.

Alle dokumenter til ordregiver skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden fristen udløber den 2.5.2017 og er omkostningsfrit for de interesserede.

Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til support.dk@remove-this.mercell.com eller ring på 63 13 37 00. Spørgsmål om tilkendegivelse af interesse skal stilles på fanen »Kommunikation« — »Ny besked« — så modtager ordregiver besked.

Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S.

Frist for interessetilkendegivelse tirsdag den 2.5.2017

Udvalgte tilbudsgivere (3-5) modtager udbudsmateriale 13.5.2017 med tilbudsfrist 12.6.2017. Forhandlinger i perioden 22-26.6.2017. Indgåelse af kontrakt 3.7.2017. Driftsstart 1.9.2017. Ændringer i tidsplan forbeholdes.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:005383-2017:TEXT:DA:HTML

Markedsdialog forud for EU-udbud af beklædning til hjemmeplejen - vask og leje ordning

Rødovre kommune har til hensigt at gennemføre et EU-udbud på vask og leje af beklædning ca. 300 medarbejdere i hjemmeplejen.

I forbindelse med opstart af udbuddet ønsker Rødovre Kommune at gennemføre en markedsdialog blandt potentielle tilbudsgivere.

Markedsdialog vil blive afholdt som individuelle mundtlige møder den 3. og 4. maj 2017. Hver tilbudsgiver kan deltage med op til tre personer. Der afsættes 1 time til hver tilbudsgiver. Præcis dato og klokkeslæt aftales individuelt.

Ved ønske om at deltage i markedsdialogen, fremsendes e-mail til:

Ovenstående er samtidigt offentliggjort på TED-databasen og www.udbud.dk, ref. 2017/S 061-114007, Link: 114007-2017

Afsluttede udbud 2017

Fold alle ud

Udbud af diabetes hjælpemidler

Sidste frist for aflevering af tilbud var fredag den 7. april 2017 kl. 12:00.

Afsluttede udbud 2016

Fold alle ud

Madservice til visiterede borgere i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var torsdag den 22. december 2016.

EU-udbud hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Frist for modtagelse af tilbud var mandag den 31. oktober 2016.

Udbud af tekniske hjælpemidler, del II

Frist for modtagelse af tilbud var torsdag d. 09. juni 2016 kl. 13.00.

EU-udbud kørsel med børn til specialskoler i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var tirsdag 8. februar 2016 kl. 12.00.

Afsluttede udbud 2015

Fold alle ud

EU-udbud levering af lyskilder

Frist for modtagelse af tilbud var den 14. december 2015 kl. 12.00.

Udbud af kropsbårne hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud var den. 2. november2015 kl. 12:00.

Udbud af tekniske hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud var den. 15. september 2015 kl. 12:00. 

EU-udbud af legetøj til inden- og udendørs brug

Frist for modtagelse af tilbud var den 1. september 2015, kl. 12.00.

EU-udbud forsikringsydelser til Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var den 19. juni 2015 kl. 12.00.

Tilbudsindhentning på indkøbsordning for visiterede borgere i eget hjem

Bekendtgørelse om indgået kontrakt - klik her

Tilbudsindhentning på luftfotografering

Frist for modtagelse af tilbud var den 2. juni 2015, kl. 12.00.

Tilbudsindhentning vaskeriydelser til Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var den 30. april 2015 kl. 12.00.

Tilbudsindhentning kapitalforvaltning

Frist for modtagelse af tilbud var den 27. februar 2015 kl. 12.00.

Afsluttede udbud 2014

Fold alle ud

EU-udbud af kørsel af børn i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud var den 14. november 2014 kl. 12.00.

EU-udbud af ortoser

Frist for modtagelse af tilbud var den 4. november 2014 kl. 12.00

EU-udbud af stomi- og urologiprodukter

Frist for modtagelse af tilbud var den 4. april 2014 kl. 12.00

EU-udbud af film

Frist for modtagelse af tilbud er overstået

EU-udbud af høretekniske hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud er overstået

Udbud af kaffe og te

Frist for modtagelse af tilbud var den 14. januar 2014 kl. 12.00

Afsluttede udbud 2013

Fold alle ud

EU-udbud af taxikørsel

Frist for modtagelse af tilbud var den 12. december 2013 kl. 12.00

EU-udbud af vinduespolering kommunale bygninger.

Frist for EU-udbud af vinduespolering var den 24. april 2013 kl. 12.00

Afsluttede udbud 2012

Fold alle ud

EU-udbud af engangsbleer

Frist for modtagelse af tilbud var mandag den 21. januar 2013, kl. 12.00.

Rødovre Kommune udbyder levering af beklædning til kommunens 300 hjemmeplejere.

Frist for aflevering af tilbud var tirsdag den 15. januar 2013, kl. 12.00

EU-udbud af bioposer

Frist for modtagelse af tilbud var fredag den 11. januar 2013, kl. 12.00.

EU-udbud af tekniske hjælpemidler

Frist for modtagelse af tilbud var onsdag den 9. januar 2013, kl. 12.00.

EU-udbud kørsel til Dagcenter og Træningscentrer i Rødovre Kommune

Frist for modtagelse af tilbud er: mandag den 17. december 2012 kl. 12

EU-udbud af affaldsbeholdere

Frist for EU-udbud af affaldsbeholdere var den 30. oktober 2012 kl. 12.00

EU-udbud - Indsamling af affald

Frist for modtagelse af tilbud var den 11. september 2012, kl. 12.00.

Prækvalfikation - skolemøbler til skoler i Rødovre Kommune

 - begrænset EU-udbud 2012/S 138-230511 på skolemøbler.

Frist for prækvalifikations anmodning var den 16. august 2012 kl. 12.00

EU-udbud af affaldscontainere - dette udbud er annulleret

Frist for modtagelse af tilbud  var den 16. august 2012

EU-udbud af diabetesartikler

Frist for modtagelse af tilbud var den 28. august 2012

EU-udbud på tolkebistand

Frist for modtagelse af tilbud var den 20. august 2012

EU-udbud på lyskilder mv. (2012/S 91-150582)

Frist for modtagelse af tilbud var den 25. juni 2012 kl. 12.00

Tilbud på anskaffelse af sagsstyringssysten - denne tilbudshentning er annulleret

Frist for modtagelse af tilbud var den 23. marts 2012 kl. 12.00

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider