Sociale klausuler

Hvor det er muligt, anvender Rødovre Kommune sociale klausuler til et øget samarbejde med virksomheder der leverer eller udfører arbejde til kommunen.

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider