Et spadestik dybere efter ny viden om erhvervslivet

11/07-2023

For nylig modtog virksomhederne i Rødovre en spørgeskemaundersøgelse, hvor Rødovre Kommune søger svar på, hvad erhvervslivet er glade for, hvad der mangler og måske nye ideer til at udvikle mulighederne for kommunens virksomheder. 

”Rødovre er en overskuelig kommune, så vi kender vores erhvervsliv ret godt. Der er en løbende kontakt med vores medarbejdere om alle de store og små spørgsmål, som skal afklares i den daglige drift, vi har en konsulent, som kan hjælpe med de mere langsigtede spørgsmål, og jeg gør mig selv umage med at komme ud og besøge så mange som muligt. Nu vil vi gerne lidt dybere ned, og derfor håber jeg, at vi får mange svar på undersøgelsen,” siger borgmester Britt Jensen. 

Alle private virksomheder med mindst en ansat er inviteret til undersøgelsen. I alt er det ca. 1.500 virksomheder. Spørgsmålene fokuserer på tre hovedkategorier:
-    Lokal erhvervsservice
-    Myndighedsbetjening
-    Lokale vilkår for vækst

Potentialet i en lokal undersøgelse er stort, og svarene åbner mulighed for blandt andet at give en dybere indsigt i de lokale virksomheders behov og udviklingsmuligheder, at danne grundlag for at opstille pejlemærker for den fremtidige erhvervsudvikling og at give input til konkrete indsatser og tiltag, der kan styrke den lokale erhvervsservice. Den viden kan kun fremskaffes i lokale undersøgelser, mener Britt Jensen.

”Der findes jo undersøgelser, som de store organisationer foretager årligt, og som ser på erhvervslivet i hele landet, men de er svære at bruge lokalt. For eksempel er det ikke en overraskelse, at landkommuner med store arealer til rådighed har bedre muligheder for at finde mange nye kvadratmeter, men den viden skaber ikke værdi for os. Rødovre er en af landets mest tætbefolkede kommuner, og vi kan ikke trylle et større hedeområde frem. Så vi har brug for en anden viden for at forstå hvilke behov, vi kan hjælpe erhvervslivet med og for at forstå, hvor mulighederne og potentialerne i Rødovre ligger,” siger Britt Jensen.

Britt Jensen ser undersøgelsen som et værdifuldt redskab, som kan kaste lys over det, erhvervslivet er glad for og over de områder, hvor kommunen har brug for at blive bedre. 

”Vi kommer til at bruge resultaterne meget aktivt. Dels i vores dialog med erhvervslivet om, hvordan vores nye viden kan omsættes til handling, som gør en forskel for virksomhederne. Dels i vores egen videre udvikling af erhvervsområdet i Rødovre Kommune. Så det store arbejde ligger ikke i at gennemføre selve undersøgelsen, det ligger i at bruge resultaterne til at skabe endnu bedre vilkår for vores virksomheder,” siger Britt Jensen.

Derfor kommer undersøgelsen heller ikke til at stå alene. Når virksomhederne har afleveret deres svar, kommer der en runde med kvalitative interviews og workshops blandt kommunens virksomheder. Det skal sikre, at et bredt udsnit af virksomhedstyper er repræsenteret i undersøgelsen og at der kommer de bedst mulige input til at vurdere, hvordan samarbejdet og mulighederne er i Rødovre.

Planen er, at den endelige rapport om undersøgelsen skal præsenteres for erhvervsrådet i Rødovre til november.