Gæster på Den Røde Bænk – alle er inviteret

25/06-2024

2024 er Trivselsår i Rødovre Kommune, og det er til at få øje på i denne tid. Alt lige fra læsehunde og TekX til GirlTalk overtager Den Røde Bænk på Rådhuspladsen i Rødovre hen over sommeren. De vil alle deltage for at give næring og inspiration til bedre trivsel blandt børn og unge i kommunen. 

”Den Røde Bænk er et symbol på, at vi skaber møder mellem mennesker, hvor der er tid og plads til nærvær og samtale. Gode fællesskaber, hvor vi føler os velkomne og kan være sammen om meningsfulde aktiviteter er nogle af de vigtigste forudsætninger for trivsel. Derfor opfordrer jeg til, at mange tager imod invitationen til at komme forbi og tale med dem, der overtager bænken,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Hun kender Den Røde Bænk særdeles godt, fordi den spillede en central rolle i det trivselsår, hun tog initiativ til på et trivselstopmøde sidste år. På topmødet stod Den Røde Bænk foran scenen. Den fungerede som samlingspunkt for dialog og samtale i løbet af dagen, og den var ramme for samtaler mellem borgmesteren og så forskellige deltagere som børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, børn fra skolerne i Rødovre og mange flere.

Nu står bænken på Rådhuspladsen i Rødovre, og frem til udgangen af september overtager mange forskellige aktører bænken i en uge ad gangen. Dog er der en pause i sommerferien. Som det fremgår af planen neden for, vil der være forskellige aktiviteter og begivenheder hver uge, som alle har til formål at sætte fokus på børn og unges trivsel. 

”Vi kalder vores trivselsår for ”Mod på trivsel”, både fordi det nogle gange kan kræve mod at invitere sig selv og andre ind i fællesskaberne, og fordi vi gerne vil have modet til at gå nye veje. Jeg håber, samtalerne på Den Røde Bænk kan være inspiration til at finde nye veje i arbejdet med at skabe bedre trivsel, og jeg glæder mig til at følge med i aktiviteterne,” siger Britt Jensen.

Gæsterne som overtager Den Røde Bænk har mulighed for at dekorere eller udsmykke bænken i den uge, der er til rådighed, men kravet er, at den fremstår ren og uden udsmykning, når ugen er omme og nye ansigter overtager bænken.Fænomenet med en rød bænk startede oprindeligt på en skole, hvor børnene kunne sætte sig på den røde bænk i skolegården, hvis de følte sig udenfor og ikke havde nogen at lege med. Den fungerede som et signal til de andre børn om at huske at invitere hinanden med ind i fællesskaberne.

Læsehundene på billedet hedder Daisy, som er en irsk terrier, og Ronja, som er en labrador, og de er sammen med deres mennesker og bibliotekar Tanja Rangstrup-Christensen. Du kan læse mere om læsehunde på bibliotekets hjemmeside.

Uge 24
0/6 - 16/6 Headspace

Uge 25
7/6 - 23/6 Rødovre Bibliotek

Uge 26
24/6 - 30/6 TekX

Uge 33
2/8 - 18/8 Rødovre Jobcenter

Uge 34
19/8 - 25/8 GirlTalk

Uge 35
26/8 - 1/9 Fælleselevrådet/De unge fra Contain

Uge 36
2/9 - 8/9 En ung strategi/Sammen med unge

Uge 37
9/9 - 15/9 Sammen om familien

Uge 38
6/9 - 22/9 Uddannelsesvejledningen

Uge 39
23/9 - 29/9 Dagtilbudsområdet