Enig Kommunalbestyrelse: Etablering af støjværn skal ske nu

31/10-2023

I et høringssvar slår Rødovre Kommunalbestyrelse fast, at det er nu, der skal etableres støjværn langs Motorring 3 på hele strækningen igennem Rødovre. Høringssvaret kommer som en reaktion på Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen af Motorring 3.

”Det er med stor skuffelse og undren, at kommunalbestyrelsen i Rødovre læser Vejdirektoratets Miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen af Motorring 3.” 

Sådan indledes høringssvaret fra Rødovre Kommune, hvor en samlet kommunalbestyrelse stiller sig uforstående over for, at indsatsen for at reducere støjen i forbindelse med planerne om at tage nødsporet på Motorring 3 i brug, udelukkende består af at nedsætte hastigheden til 90 km/t.

Støjen fra Motorring 3 har stor betydning for mange borgeres sundhed og trivsel. Selv under grænseværdien på 58 dB øger trafikstøj risikoen for slagtilfælde, hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2 og brystkræft, og i WHOs seneste rapport er anbefalingen, at grænseværdien skal sættes ned.

Samtidig viser Vejdirektoratets egne beregninger, at udvidelsen vil give et samfundsøkonomisk tab på 2,8 mia. kr. Set i det lys har borgmester Britt Jensen svært ved at finde mening med projektet.

”Det giver ingen mening at arbejde videre med en motorvejsudvidelse, som er en milliarddyr underskudsforretning, og som oven i købet gør livet værre for de mange borgere, som allerede er plaget af støj. Men hvis ikke der er vilje til at stoppe udvidelsen, så skal vi i det mindste have den støjdæmpning, der er brug for,” siger Britt Jensen.

7.000 boliger belastet af støj

Motorring 3 gennem Rødovre er en af landets mest trafikerede motorveje, og motorvejskrydset ved Jyllingevej er det største i landet. Den seneste EU-støjkortlægning viser, at næsten 7.000 boliger i Rødovre er udsat fra støj fra Motorring 3, som ligger over grænseværdien på 58 dB. Det tal er formentlig steget, da trafikken på landets motorveje er vokset væsentligt de seneste år.

”Det ligger fast, at der kommer støjværn på strækningen mellem motorvejskrydset ved Jyllingevej og Rødovre Parkvej, men det er langt fra nok. Det skal løbe hele vejen langs Motorring 3 i Rødovre, og det eksisterende støjværn fra Islev til Roskildevej skal forhøjes til ni meter, eller Motorring 3 skal overdækkes på strækningen. Og så skal der støjdæmpende asfalt på hele strækningen gennem Rødovre, så vi kan sikre, at vores borgere langs Motorring 3 ikke bliver gidsler i deres egne hjem,” siger Britt Jensen.

Hun understreger, at der er brug for handling nu, inden det er for sent. For når kørebanen skal udnyttes i sin fulde bredde, er det nu, muligheden for etablering af støjværn eksisterer. Når udvidelsen først er gennemført, vil det være nærmest umuligt at bygge støjværn.

”Udvidelsen af Motorring 3 skal gøre det lettere at komme rundt i hovedstadsregionen, og det er et helt legitimt behov. Men det må ikke ske på bekostning af de borgere, som bor langs Motorring 3,” siger Britt Jensen.

Høringsperioden løber frem til 13. november. Du kan indsende dit høringssvar her.

Læs Rødovre Kommunalbestyrelses høringssvar.