Rødovres borgmester glæder sig over stop for udvidelse af M3

18/01-2024

Det er en kæmpe sejr for støjplagede borgere i Rødovre og andre steder, at forligspartierne bag infrastrukturaftalen sætter en udvidelse af Motorring 3 i bero, siger Rødovres borgmester Britt Jensen. Partierne vil i stedet undersøge, om pengene kan bruges bedre på at bekæmpe støjen fra motorvejen, sådan som Rødovre Kommune har argumenteret for. 

”Vi har haft en tæt og meget konstruktiv dialog med både skiftende transportministre og Folketingets partier, og derfor er jeg egentlig ikke overrasket over den nye udvikling: Jeg har oplevet en stor forståelse for det problematiske i, at så mange mennesker lever i sundhedsskadelig støj fra Motorring 3. Derfor skal der også lyde et helhjertet tak til forligspartierne for at sætte handling bag og flytte fokus fra mere trafik til mindre støj,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

Infrastrukturaftalen har hidtil indeholdt planer om at udvide Motorring 3, men nu har partierne bag aftalen meldt ud, at planerne er sat i bero: ”Det skal undersøges, om det er muligt at opnå bedre støjbekæmpelse, hvis midlerne fra Infrastrukturplan 2035 øremærkes til støjbekæmpelse frem for vejudvidelse”, hedder det bl.a. i en pressemeddelelse.

Rødovre Kommune har i en årrække arbejdet for at reducere den støj, som et stadigt stigende antal Rødovre-borgere døjer med. 

”Støj har stor betydning for sundhed og trivsel. Forskning viser, at selv under grænseværdierne øger trafikstøj risikoen for slagtilfælde, hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2 og brystkræft. Både for samfundet og den enkelte er der al mulig grund til at dæmme op for støjen. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at nye tiltag mod støjen sættes i gang hurtigst muligt,” siger Britt Jensen.

Rødovreborgmesteren har flere gange understreget, at hun ikke helmer, før der som minimum er sat støjværn op langs hele den del af Motorring 3, som går langs med Rødovre, ligesom hun argumenterer for, at hastigheden på motorvejen skal ned, og at der skal støjreducerende asfalt på motorvejen.

”Det er en lettelse og en sejr for alle os, der lever med støjen, at vi nu har vished for, at forligspartierne bag infrastrukturaftalen ser på problemet med samme øjne, som vi gør. Det viser en lydhørhed og en seriøsitet i arbejdet med Motorring 3, som jeg sætter stor pris på, og jeg er ikke i tvivl om, at den undersøgelse, som nu går i gang, klart vil vise, at pengene er bedst brugt på at gøre noget ved støjen,” siger Britt Jensen.

Hun understreger, at Rødovre Kommune fastholder dialogen med politikerne på Christiansborg og med transportminister Thomas Danielsen.