Transport- minister Thomas Danielsen så - og hørte - Motorring 3

21/04-2023

Transportminister Thomas Danielsen (V) besøgte fredag den 21. april Rødovre på invitation fra borgmester Britt Jensen og med fokus på den støj fra Motorring 3, som generer mange borgere i Rødovre. Ministeren var imødekommende og dialogen med regeringen om støjværn langs hele motorvejen i Rødovre fortsætter.

Thomas Danielsen er den seneste i en række af trafikministre, som besøger Rødovre med det formål at opleve den støj fra Motorring 3, som mange i kommunen lever med, og borgmester Britt Jensen er glad for, at ministeren tager sig tid til at sætte sig grundigt ind i forholdene.

”Vi havde en god dialog, som er med til at klæde ministeren på i forhold til hvad det er, mange Rødovreborgere lever med dag, og jeg er sikker på, at det gør en forskel at opleve støjen selv. Vi gør som kommune meget selv for at dæmpe trafikstøj der, hvor vi kan, for eksempel med støjdæmpende asfalt på de store veje, men Motorring 3 er uden sammenligning den mest larmende støjkilde, og derfor har vi også brug for regeringen,” siger Britt Jensen.

Thomas Danielsen og Britt Jensen mødtes for enden af Rødovre Parkvej og gik op på volden helt tæt på Motorring 3, og det var en imødekommende minister, som kom helt tæt på den centrale trafikåre. Derfor er Britt Jensen optimistisk om udsigterne til at få gjort noget ved problemerne, ikke mindst på grund af de alvorlige konsekvenser, mange lider under.

”Støj har stor betydning for sundhed og trivsel, og der har endda været forskning, som viser, at selv under grænseværdierne øger trafikstøj risikoen for slagtilfælde, hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2 og brystkræft. Både for samfundet og den enkelte er der al mulig grund til at dæmme op for støjen,” siger Britt Jensen.

Borgmesteren gentog budskabet over for ministeren om, at støjværn langs Motorring 3 skal dække hele strækningen langs Rødovre, og at der er behov for støjdæmpende asfalt på strækningen. Hun fortsætter den tætte dialog med regeringen om at dæmpe støjen, og som hun tidligere har sagt, så helmer hun ikke, før der er støjværn langs hele den del af Motorring 3, som går gennem Rødovre.

”Alle skal have mulighed for at leve et godt liv. Det gælder i vores boliger, og det handler også om mulighederne for at leve et aktivt liv i hele byen. Vi skal huske, at vi i en lille og tætbebygget kommune som Rødovre har begrænsede grønne arealer til rådighed, og vores største rekreative område, Vestvolden, ligger klos op ad den største støjkilde. Så det handler også om, at vi skal have mulighed for at nyde naturen og de tilbud, vi har i Rødovre, uden at blive generet af støj og i sidste ende blive syge af støjen,” siger Britt Jensen.

LÆS MERE: Fakta om støj langs Motorring 3 i Rødovre