Byvåben og logo

Kommunens gave til sig selv i anledning af 75-års-jubilæet var en tyrekalv i bronze, som blev stillet op syd for rådhuspladsen ved fodgænger-overgangen til Rødovre Centrum.

Byvåben og logo

Fold alle ud

Rødovres okse

Kommunens gave til sig selv i anledning af 75-års-jubilæet var en okse i bronze, som blev stillet op syd for rådhuspladsen ved fodgængerovergangen til Rødovre Centrum.

Den blev modelleret af kunstneren Gudrun Lauesen (født 1917), som bestemte sig for at modellere en Hereford-okse. Den blev først modelleret i ler, og derefter støbt i bronze. Til sidst blev den pudset efter og placeret på en granitsokkel. Gudrun Lauesen fik omkring 200.000 kr. for værket.

Oksen har sin oprindelse i Torben Oxes adelsvåben, som netop viser en okse. Den blev bestilt i 1975 og afsløret den 26. maj 1977 med tale af borgmester E. Dahl-Nielsen og sang ved Milestedets pigekor. Derefter blandt andet en takketale af Gudrun Lauesen.

Læs den spændende og dramatiske historie om byvåbnet: Oxen hedder Torben

Byvåbnet

En rød okse gående på en rød bro over blå bølger i sølvfelt.

Broen og bølgerne symboliserer de mange vandløb, der dengang var karakteristisk for Rødovre.

Byvåbnet blev godkendt i Indenrigsministeriet den 16. maj 1938, og det er udarbejdet af arkivar P.B. Grandjean under hensyntagen til de heraldiske krav for sådanne våben.

Foto: Rødovre Kommunes Byvåben

Byvåben

Logo

I forbindelse med kommunens 90-års fødselsdag den 1. januar 1991, blev der udarbejdet et logo for Rødovre Kommune, som er en stiliseret udgave af byvåbnet. Også i logoudgaven er oksen på vej over en rød bro over blå bølger.

Foto: Rødovre Kommunes logo

Logo

Regler for brug af byvåben og logo

Rødovre Kommune giver generelt afslag på ansøgninger fra ikke-kommunale områder om at anvende kommunens byvåben og logo.

Byvåben og logo kan dog anvendes i eksterne sammenhænge, hvor kommunen ønsker at blive opfattet som medafsender af et budskab. Det kræver en forudgående tilladelse.

Kommunen giver ikke tilladelse til brug af byvåben og logo i kommercielt øjemed eller til private foreninger eller lignende

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider