Byvåben og logo

Kommunens gave til sig selv i anledning af 75-års-jubilæet var en tyrekalv i bronze, som blev stillet op syd for rådhuspladsen ved fodgænger-overgangen til Rødovre Centrum.

Byvåben og logo

Fold alle ud

Rødovres okse

Kommunens gave til sig selv i anledning af 75-års-jubilæet var en okse i bronze, som blev stillet op syd for rådhuspladsen ved fodgængerovergangen til Rødovre Centrum.

Den blev modelleret af kunstneren Gudrun Lauesen (født 1917), som bestemte sig for at modellere en Hereford-okse. Den blev først modelleret i ler, og derefter støbt i bronze. Til sidst blev den pudset efter og placeret på en granitsokkel. Gudrun Lauesen fik omkring 200.000 kr. for værket.

Oksen har sin oprindelse i Torben Oxes adelsvåben, som netop viser en okse. Den blev bestilt i 1975 og afsløret den 26. maj 1977 med tale af borgmester E. Dahl-Nielsen og sang ved Milestedets pigekor. Derefter blandt andet en takketale af Gudrun Lauesen.

Læs den spændende og dramatiske historie om byvåbnet: Oxen hedder Torben

Byvåbnet

En rød okse gående på en rød bro over blå bølger i sølvfelt.

Foto: Rødovre Kommunes Byvåben

Broen og bølgerne symboliserer de mange vandløb, der dengang var karakteristisk for Rødovre.

Byvåbnet blev godkendt i Indenrigsministeriet den 16. maj 1938, og det er udarbejdet af arkivar P.B. Grandjean under hensyntagen til de heraldiske krav for sådanne våben.

Logo

Foto: Rødovre Kommunes logo

I forbindelse med kommunens 90-års fødselsdag den 1. januar 1991, blev der udarbejdet et logo for Rødovre Kommune, som er en stiliseret udgave af byvåbnet. Også i logoudgaven er oksen på vej over en rød bro over blå bølger.

Regler for brug af byvåben og logo

Rødovre Kommune giver generelt afslag på ansøgninger fra ikke-kommunale områder om at anvende kommunens byvåben og logo.

Byvåben og logo kan dog anvendes i eksterne sammenhænge, hvor kommunen ønsker at blive opfattet som medafsender af et budskab. Det kræver en forudgående tilladelse.

Kommunen giver ikke tilladelse til brug af byvåben og logo i kommercielt øjemed eller til private foreninger eller lignende

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider