BorgerGIS

Her finder du blandt andet placeringen af kommunens institutioner og skoledistrikter

Der er søgefelt hvor en adresse eller matrikel kan fremsøges. Søgefeltet kan også bruges til at lave en ”hvad gælder for”-analyse for en adresse eller matrikel. De temaer, der skal søges i skal tændes og derefter fremsøger man den ønskede adresse eller matrikel i søgefeltet.  Resultatet af analysen vises i en liste nederst i kortet. Hvis temavælgeren dækker for listen kan den klappes sammen ved tryk på ikonet (de tre streger).

Temaerne opdateres løbende ved ændringer.