Miljø

Her kan du blandt andet finde oplysninger om jordforurening, støjkortlægning, Agenda 21 gruppens registrering af bjørneklo, samt hvor det er muligt at søge om tilladelse til delvis udtræden af spildevandsforsyningen, hvis du f.eks. laver en faskine.