Organisation

Rødovre Kommune er en virksomhed med ca. 3.300 medarbejdere, hvoraf cirka 170 løbende er elever.

Vi har en politisk ledelse med 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen med borgmester Britt Jensen som formand. Derudover er vi organiseret med en direktion, fire fagforvaltninger - Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og Ressource- og Serviceforvaltningen – og en stab, vi kalder Politik- og Kommunikation.

Se hvordan vi er organiseret i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Henrik Abildtrup

Telefon: 36 37 70 02

Konstitueret stabschef

Konstitueret stabschef Mark Pelle Noppen

Telefon: 36 37 76 30

Børne- og Kulturforvaltning

Børne- og Kulturdirektør Camilla Niebuhr

Telefon: 36 37 76 20


Administrationsområdet Michael Sørensen

Telefon: 36 37 76 38


Daginstitutionsområdet Karen Haudrum Larsen

Telefon: 36 37 76 50 


Kultur- og fritidsområdet Mark Pelle Noppen

Telefon: 36 37 76 30


Skoleområdet Tina Lykkegaard Marker

Telefon: 36 37 76 24


Ressource- og Serviceforvaltningen

Ressource- og Servicedirektør - vakant


Sekretariat Katja Dyregaard Wonsbek

Telefon: 36 37 70 67


Digitaliseringsafdelingen Suhail Akhtar Sethi

Telefon: 36 37 71 79


Indkøb & Jura Trine Kronbøl

Telefon: 36 37 70 70


Personale & Udvikling Bettina Zinckernagel

Telefon: 36 37 70 87


Økonomi & Analyse Malene Boye Roost

Telefon: 36 37 70 56


Social- og Sundhedsforvaltning

Social- og Sundhedsdirektør Henrik Abildtrup

Telefon: 36 37 73 42


Børne- og Familieafdeling Stine A. Høegh (konstitueret)

Telefon: 36 37 74 29


Rødovre Jobcenter Jakob Duvå

Telefon: 36 37 70 30


Sekretariat for sundhed, udvikling og adm. Janne Egelund Andersen

Telefon: 36 37 73 47


Social- og Borgerservice Stine A. Høegh

Telefon: 36 37 74 29


Ældre- og Handicapafdeling Ida Kock Møller

Telefon: 36 37 74 71


Teknisk forvaltning

Teknisk Direktør Poul Jepsen

Telefon: 36 37 71 84


Byudvikling Jesper Pagh

Telefon: 36 37 72 61


Miljø og Affald Johanne Bruun

Telefon: 36 37 72 85


Rødovre Kommunale Ejendomme Robin Rahbek

Telefon: 20 75 91 00


Sekretariatet Else Søndergaard Dam

Telefon: 36 37 72 13


Vej og Park Anders Møller

Telefon: 36 37 72 60

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider