Organisation

Rødovre Kommune er en virksomhed med ca. 3.300 medarbejdere, hvoraf cirka 170 løbende er elever.

Vi har en politisk ledelse med 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen med borgmester Britt Jensen som formand. Derudover er vi organiseret med en direktion, tre fagforvaltninger - Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og to stabe: Stab for Økonomi og Personale og Stab for Politik, Strategi og Digitalisering.

Se hvordan vi er organiseret i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Henrik Abildtrup

Telefon: 36 37 70 02

Stab for Økonomi og Personale

Stabschef Jesper Ralfkiær Jørgensen

Telefon: 20 46 89 67

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering

Stabschef Mark Pelle Noppen

Telefon: 36 37 76 30

Børne- og Kulturforvaltning

Børne- og Kulturdirektør Camilla Niebuhr

Telefon: 36 37 76 20


Udvikling, administration og bygherreopgaver Nikolaj Uffo Marker

Telefon: 24 96 84 20


Daginstitutionsområdet Karen Haudrum Larsen

Telefon: 30 76 99 19


Kultur- og Fritidsområdet Mia Sørup

Telefon: 36 37 76 30


Skoleområdet Tina Lykkegaard Marker

Telefon: 36 37 76 24


Social- og Sundhedsforvaltning

Social- og Sundhedsdirektør Michael Karlsen

Telefon: 36 37 73 42


Arbejdsmarked og Uddannelse Jakob Duvå

Telefon: 36 37 70 30


Sundhed, udvikling og adm. Janne Egelund Andersen

Telefon: 36 37 73 47


Social- og Borgerservice Stine A. Høegh

Telefon: 36 37 74 29


Ældre og Omsorg Ida Kock Møller

Telefon: 36 37 74 71


Teknisk forvaltning

Teknisk direktør Kathrine Skaastrup (pr. 1/6)

Telefon: 28 11 56 11


Byudvikling, stadsarkitekt Solveig Bergmann Nielsen

Telefon: 36 37 72 61


Miljø og Forsyning Johanne Bruun

Telefon: 36 37 72 85


Rødovre Kommunale Ejendomme Robin Rahbek

Telefon: 20 75 91 00


Vej og Park Anders Møller

Telefon: 36 37 72 60

Ny organisering

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider