Arrangementer

Event billede
Sted: Vestforbrænding, Ejbymosevej 219, Glostrup
Dato: Torsdag den 28. november 2024
Tid:, kl. 17-19.

Åben besøgsaften med rundvisning.

Diverse
På besøgsaftenerne kommer du helt tæt på dit affald og lærer, hvad der sker med det, efter du har smidt det ud. Det meste af vores skrald bliver genanvendt, og resten går til produktion af elektricitet og fjernvarme på vores kraftvarmeværk i Glostrup.

Besøget starter med et indblik i affaldets verden. Her tager vores formidlere dig med på en rejse i termer som ressourcer, råstoffer, genanvendelse, genbrug, sortering og meget mere - og du får mulighed for at stille spørgsmål. Besøget slutter af med en rundvisning på forbrændingsanlægget. Her oplever du hele affaldets vej, fra det kommer ind med skraldebilerne, til det bliver brændt, og energien bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme.
Alder: 9 år og derover
Databeskyttelse: læs hvordan Vestforbrænding
behandler personoplysninger her
Yderligere arrangementer Se alle arrangementer