Retningslinjer for reklamer på Rødovre Kommunes Idrætsanlæg m.v.

Må der opsættes faste reklamer på Rødovre Kommunes Idrætsanlæg?

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kultur - Kultur og Fritidsområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Kultur - Kultur og Fritidsområdet (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Følgende blev godkendt i Kultur & Fritidsudvalget den 11.05.2004

 • Der kan opsættes faste reklamer i Rødovre Skøjte Arena, Rødovrehallen, Rødovre Kommunes Tennisanlæg, Rødovre Stadionhal, Espelundens Idrætsanlæg, Rødovre Stadion og Skaterhockeybanen.
 • Der kan tillige opsættes mobile/lejlighedsreklamer i Rødovre Skøjte Arena, Rødovrehallen, Rødovre Kommunes Tennisanlæg, Rødovre Stadionhal, Espelundens Idrætsanlæg, Rødovre Stadion, Skaterhockeybanen, Islev-badet, samt offentlige veje, stier og andre kommunale anlæg.
 • Der er tilladelse til at reklamere via højtaleranlæg.
 • Indtægterne fra faste reklamer og mobile/lejlighedsreklamer fordeles som følger:
  85 % til klubberne
  15% til ”Reklameordningens 15%'s pulje”
 • Merudgiften (MOMS) tilbageholdes af Rødovre Kommune og afregnes herefter til Told og Skat.
 • Reklamerne må ikke være af anstødelig eller politisk karakter.
 • Klubberne står selv for tegningen af reklamekontrakterne. Dette skal foregå på den af Kommunen udarbejdede standardkontrakt.
 • Forinden afviklingen af arrangementer hvori indgår aftale med en/flere sponsorer omkring reklamer, skal der foreligge en skriftlig aftale (lejekontrakt) med Børne- og Kulturforvaltningen.

Der er følgende minimumspriser for faste reklamer: 

Anlæg: Espelundens Idrætsanlæg / Rødovre Stadion

Minimumspris pr. skilt: 2 m = 1.000,- kr.
Minimumspris pr. skilt: 4 m = 2.000,- kr.
Minimumspris pr. skilt: 6 m = 3.000,- kr. 

Anlæg: Rødovrehallen

Minimumspris pr. skilt: 1.22 x 2.10 m = 1.500,- kr.
Minimumspris pr. skilt: - 
Minimumspris pr. skilt: -

Anlæg: Rødovrehallen – øvrige lokaler

Minimumspris pr. skilt: Ingen faste minimumspriser
Minimumspris pr. skilt: -
Minimumspris pr. skilt: -

Anlæg: Rødovre Stadionhal

Minimumspris pr. skilt: 1.22 x 2.10 m = 3.000,- kr.
Minimumspris pr. skilt: -
Minimumspris pr. skilt: -

Anlæg: Rødovre Tennisanlæg

Minimumspris pr. skilt: Ingen faste minimumspriser
Minimumspris pr. skilt: -
Minimumspris pr. skilt: -

Anlæg: Rødovre Skøjte Arena

Minimumspris pr. skilt: Ingen faste minimumspriser
Minimumspris pr. skilt: -
Minimumspris pr. skilt: -

Anlæg: Skaterhockeybanen

Minimumspris pr. skilt: Ingen faste minimumspriser
Minimumspris pr. skilt: -
Minimumspris pr. skilt: -

Rødovre Kommunes standardkontrakt skal udfyldes.

 • Der er følgende priser for mobile/lejlighedsreklamer:
  For hver reklamemodul/reklame betales der 250 kr. til ”Reklameordningens 15%'s pulje”, pr. år. Rødovre Kommunes standardkontrakt skal udfyldes.
 • Børne- og Kulturforvaltningen forestår opkrævningen af de indgåede kontrakter og afregner efterfølgende i henhold til punkt 4 og 5, dette gælder også for mobile/lejlighedsreklamer, men her tilbageholdes kun 250,- kr. til ”Reklameordningens 15%'s pulje”.
 • Eventuelt tab på grund af misligholdelse af de indgåede kontrakter bæres af den eller de på kontrakten anførte klub(ber).
 • Reklamepladserne i hallerne fordeles efter Idrætsrådets udarbejdede fordelingsprincip.
 • Reklamepladserne i hallerne skal tegnes senest 01.08 og løber i perioden 01.08 – 31.07 og kan tegnes for en 1-årige, 2-årige eller 3-årige periode. Såfremt reklamepladserne ikke er solgt pr. 01.08, kan de sælges af andre klubber. Hvis klubberne ønsker at benytte sig af de ledige pladser, så skal klubben kontakte Børne- og Kulturforvaltningen, forinden kontrakten tegnes.
 • Reklamepladserne i Espelunden skal tegnes senest 01.02 og løbe i perioden 01.02 – 31.01 og kan tegnes for en 1-årige, 2-årige eller 3-årige periode. Såfremt reklamepladserne ikke er solgt pr. 01.02, kan de sælges af klubber. Hvis klubberne ønsker at benytte sig af de ledige pladser, så skal klubben kontakte Børne- og Kulturforvaltningen, forinden kontrakten tegnes.
 • Såfremt reklamepladserne sælges efter 01.08 for hallerne og efter 01.02 for Espelunden, skal der stadigvæk, som minimum, opkræves minimumstaksten.
 • Reklamepladserne bliver tildelt efter fordelingsprincippet og klubberne vil herefter få tildelt en/nogle pladser. Rødovre Kommune kan, såfremt de finder det nødvendigt flytte rundt på reklamepladserne, således at reklamerne udgør en bedre helhed i hallen/anlægget.
 • Ikke gentegnet reklamer skal nedtages af brugerne, senest 1 måned efter reklamekontraktens ophør. Såfremt reklameskiltet ikke nedtages til den aftalte tid, vil klubben modtage en regning for nedtagningen på 200,- kr.
 • Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (F.I.R.) kan uden opkrævning opsætte 1 reklameskilt, med deres logo, på hvert anlæg/hal. Idrætsforeningerne i Rødovre Kommune kan uden opkrævning opsætte 1 reklameskilt, med deres logo og evt. web-adresse, men kun på det anlæg de træner/spiller i/på.
 • Rødovre Kommune kan uden opkrævning opsætte reklameskilte (Logo) på anlæggene.
 • Idrætsinspektøren kan såfremt der er ledige reklamepladser, tegne reklamer på anlæggene og i hallerne. Indtægten skal gå til udstyr m.v. til hallen/anlægget. Der skal svares 15% af reklameindtægten til ”Reklameordningens 15%'s pulje”.

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider