Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Anders Henry Nielsen

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

Sagsnummer: 01.02.05-K04-6-19 SvarID: 141
Indsendt af Anders Henry Nielsen
Dato 24.07.19
At flytte Harrestrup Å til Vigerslevparken, hvor der pt er et meget velfungerende stisystem og dernæst etablere en sti på Harrestrup Å virker en smule grotesk og er i bedste fald spild af penge.

Netop i området her, har vi allerede åbne og grønne arealer samt en å med et plante- og dyreliv, der nyder godt af åens biodiversitet og rolige miljø. Dette vil man ikke kunne opnå i Vigerslevparken, som er åben for offentligheden med de tidligere nævnte aktiviteter.

Hvis formålet med lokalplanen er ”… at fastholde områdets åbne og
grønne karakter, de grønne Boulevarder og de forskellige typer åben-lav bebyggelse.” så bør man netop ikke røre ved hverken Harrestrup Å eller allerede eksisterende stier i Vigerslevparken.