Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Henrik Rasmussen

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

Sagsnummer: 01.02.05-K04-6-19 SvarID: 165
Indsendt af Henrik Rasmussen
Dato 31.07.19
Vedr. Lokalplan punkt 11.5 Harrestrup Å. Omlægning af å til sti.
Åen er med til at gøre området i Damhusdalen til en lille skøn oase, hvor man kan nyde ænder, fiskehejre og lignende naturliv. En sti ned igennem de huse, hvor der nu ligger en å, giver ingen økonomisk mening. Bevar naturen og lad folk gå ned til Vigerslevparken igennem de allerede dertil indrettet veje.
Der er nok trafik ned igennem allerede - dem der vil i parken skal nok finde derned.

Jeg bor ikke selv ud til åen - men dem der evt skal have en sti som bagbo, skal nu forholde sig til øget trafik, evt opsætte hegn(af egen lomme), da de gerne vil have lidt privatliv. De købte formentlig huset, da man havde en å i baghaven, det har man ikke mange steder i Storkøbenhavn - bevar noget unikt i Rødovre. Huse med en å i baghaven.

Tænk på beboerne, naturlivet og roen.

Bevar roen og overblikket. Tænk på hvad der virkelig tæller. Brug pengene på sport, ungdom og skolerne i kommunen. Det skaber værdi..