Økonomisk Politik

Rødovre Kommune har en lang tradition for at fokusere på, at de kommunale indtægter og udgifter anvendes på en måde, der sikrer størst mulig værdi for borgerne.

”Herunder kan du læse den økonomiske politik for Rødovre Kommune:

Rødovre Kommune har en lang tradition for at fokusere på, at de kommunale indtægter og udgifter anvendes på en måde, der sikrer størst mulig værdi for borgerne. Herunder, at der skabes et økonomisk råderum til tværgående prioritering, og at der kan foretages bevidste politiske prioriteringer, så Rødovre fortsat kan være en attraktiv velfærdskommune. Det omtalte fokus svarer til hovedsigtet i den økonomisk politik.

Den økonomiske politik indeholder den overordnede vision: ”At sikre en robust økonomi for kommunen på kort og langt sigt, der understøtter at Kommunalbestyrelsens planlagte visioner kan realiseres, og så uforudsete udsving i indtægter og udgifter kan håndteres uden pludselige opbremsninger i borgerrettede ydelser og services. I relation til den overordnede vision findes relaterede målsætninger (bl.a. om likviditets- og gældsniveau) og økonomistyringsprincipper (bl.a. om god service til borgerne, bygningsvedligeholdelse samt fokus på revurdering af budgetbeløb).”

Økonomisk Politik

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider