Social- og Sundhedsudvalget

08-02-2011

Sager 9 - 13

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 9

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsvis fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem
Sag nr. 10

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en gang i kvartalet oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger og opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning. Denne oversigt vedrører perioden 21.oktober 2010-20. januar 2011.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for behandling af førtidspensionsansøgninger i 2010
Sag nr. 11

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2010 fremlægges til orientering.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 12

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 13

Beslutning

Intet