Beskæftigelsesudvalget

04-03-2008

Sager 11 - 13

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutning

Intet

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 12

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Rødovre Kommunes handicappolitik på septembermøderækken 2007.
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan handicappolitikken kan gøres til virkelighed.

Det vil foregå på følgende måde:
 1. Udvælgelse af konkrete fokusområder
    
 2. I planlægningsfasen, når nye metoder skal indføres, nye bygninger skal bygges og nye arealer/veje skal etableres.
    
 3. Gennem den daglige praksis i udførelse af kommunens opgaver på handicapområdet.

I forbindelse med implementeringsprocessen vil der blive nedsat en handicappolitisk følgegruppe, der består af Handicaprådets forretningsudvalg, repræsentanter fra SeniorRådet og repræsentanter fra forvaltningerne.
Social- og Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen.

Der fremlægges samtidig et forslag til, hvordan der skal gøres status på handicappolitikken.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

   
 1. at forslag til implementeringsplan sendes til høring i Handicaprådets foretningsudvalg og SeniorRådet.
    
 2. at forslag til implementeringsplan endelig godkendes på majmøderækken 2008.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 13

Beslutning

Udvalget drøftede indholdet for det kommende møde med det lokale Beskæftigelsesråd. Mødet afholdes den 23. april 2008, kl. 16.30 – 19.30