Beskæftigelsesudvalget

06-02-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 7-9
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 7-9

Sager 7 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Rundvisning i Jobcentret
  2. Nyhedsliste for Social for perioden 04.01.2018 - 24.01.2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 04.01.2018 - 24.01.2018

Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr. ultimo december 2017

Diverse
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.