Beskæftigelsesudvalget

10-04-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 16 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedslisten for Social i perioden 20.02.2018 - 20.03.2018.
  2. Livssituation, Unge 18 år (16) til 30 år.
  3. Orientering om udspil til forenklede sanktionsregler på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 20.02.2018-20.03.2018

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2017
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Integrationsrådets redegørelse for sit arbejde i 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har fortsat et godt samarbejde med både de politiske udvalg, forvaltningerne, råd og frivillige foreninger.

I 2017 har der været fokus på at gøre en indsats for at øge stemmeprocenten til kommunalvalget blandt indvandrere og efterkommere, og der har været en fortsat drøftelse med Seniorrådet om ældre indvandrere, som risikerer ensomhed på grund af manglende sprogkundskaber og begrænset kendskab til deres rettigheder og de kommunale ordninger.

Mangfoldighedsfestivalen blev ikke afholdt i 2017. Når det nye Integrationsråd har konstitueret sig vil en endelig beslutning om mangfoldighedsfestivalens fremtid blive truffet.

Integrationsrådet følger løbende med i integrationen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.

I 2017 har Integrationsrådet afgivet høringssvar til budget for 2018.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2017

Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Studietur til England for Beskæftigelsesudvalget er planlagt fra den 3.6.2019 til 6.6.2019.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.40.