Beskæftigelsesudvalget

05-02-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 4-6
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 4-6

Sager 4 - 6

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedslisten for social i perioden 05.01.2019 - 24.01.2019
  2. Orientering om socialt frikort
  3. Status på udvalgte indsatsgrupper

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05012019 24012019
Bilag 2: Orientering om socialt frikort

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforsforvaltningen indstiller,

at at forventet regnskab pr. ultimo december 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 - Beskæftigelsesudvalget."

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.30.