Beskæftigelsesudvalget

06-10-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 41 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 29.08.2020 - 09.09.2020
 2. Status på COVID-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.08.2020 - 09.09.2020

Drøftelse af temaer i ny beskæftigelsespolitik
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde den 11. august 2020 (sag nr. 30) at starte en proces med henblik på at udarbejde og vedtage en ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune. I procesplanen indgår to temadrøftelser i Beskæftigelsesudvalget på møder i henholdsvis september og oktober. Denne er den anden af de to planlagte drøftelser. Repræsentant fra Greve Kommune deltager på mødet i november for at redegøre for Greve-modellen, der omfatter nytteindsatsen for unge og kontanthjælpsmodtagere.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de foreslåede temaer drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På septembermødet var det overordnede tema: Beskæftigelsesindsatsens mål og sammenhæng med Rødovre Kommunes øvrige politikker og strategier. På oktobermødet er det overordnede tema: Forventninger til samarbejdet mellem myndighed, borgere og virksomheder. Repræsentant fra Greve Kommune deltager på mødet i november for at redegøre for Greve-modellen, der omfatter nytteindsatsen for unge og kontanthjælpsmodtagere.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende temaer til drøftelse i oktober:

Tema 1: Samarbejde med borgerne

Jobcentret er det umiddelbare sikkerhedsnet for borgere i Rødovre Kommune, der har mulighed for at modtage forsørgelsesydelser og en relevant beskæftigelsesrettet indsats, hvis de bliver sygemeldte eller ledige. Omvendt forventes borgeren at deltage aktivt i indsatsen, hvis der modtages en ydelse fra det offentlige.

 • Omkring 6.800 borgere i Rødovre havde brug for Jobcentrets hjælp i kortere eller længere perioder gennem 2019.
 • 2.900 borgere er løbende på diverse offentlige ydelser, hvoraf knap 2000 har en sagsvarighed på mindre end et år.
 • De resterende ca. 1.000 borgere har komplekse udfordringer ud over ledighed. De er typisk på offentlig forsørgelse over 2-3 år og har ofte sager i flere forskellige afdelinger i kommunen.

Spørgsmål, der skal drøftes, under tema 1:

 • Hvilke forventninger kan borgerne have til den kommunale myndighed og beskæftigelsesindsats?
 • Hvilke forventninger har kommunen til borgernes medvirken?

Tema 2: Samarbejde med virksomhederne

Jobcentrets samarbejde med virksomhederne er afgørende, dels for at virksomhederne har den arbejdskraft, som de har behov for, dels for at hjælpe borgere i selvforsørgelse. Samarbejdet medvirker til et velfungerende arbejdsmarked.

 • På beskæftigelsesområdet går samarbejdet med virksomhederne på tværs af kommunegrænserne.
 • Rødovre Kommune er en attraktiv rekrutteringspartner, når virksomheder mangler ordinær arbejdskraft.
 • Virksomhederne bidrager med socialt ansvar for at fastholde egne medarbejdere og for at give plads til ledige, der har brug for rummelighed på arbejdsmarkedet.
 • En række virksomheder er omfattet af sociale klausuler i forbindelse med udbud.

Spørgsmål, der skal drøftes, under tema 2:

 • Hvilke forventninger kan virksomhederne have til kommunens virksomhedsservice?
 • Hvilke forventninger har kommunen til virksomhedernes bidrag til et velfungerende arbejdsmarked og til beskæftigelsesindsatsen?

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 16.00.