Beskæftigelsesudvalget

02-02-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 5 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 17.12.2020 - 11.01.2021
  2. Status på COVID-19
  3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
  4. Opsamling på dialogmøde om ny beskæftigelsespolitik.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 17.12.2020 - 11.01.2021

Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2020 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15:00