Beskæftigelsesudvalget

01-02-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 6 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Rundvisning i Rødovre Jobcenter
  2. Livssituationer og introduktion til:

- Forsikrede ledige og virksomhedssamarbejdet.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.50