Økonomiudvalget

22-10-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Niels Spittau (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)

Fraværende

Peter Mikkelsen(Ø)

Sager 245 - 245

Fold alle ud

Forslag fra Gruppe C. Arbejdsgruppe om etablering af Iværksætterråd
Sag nr. 245

Sagens kerne

Den konservative gruppe har ved mail af 20. oktober til borgmesteren fremsendt nedenstående forslag til optagelse på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober. Den konservative gruppe foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe for at undersøge behovet for at etablere et Iværksætterråd. Forslaget fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at forslaget henvises til Erhvervsrådet.

Sagsfremstilling

Det foreslås at nedsætte en arbejdsgruppe blandt kommunalbestyrelsens medlemmer for at undersøge behovet for at etablere et iværksætterråd. Arbejdsgruppen skal bestå af tre medlemmer, som arbejder på at udarbejde et forslag til hvad og hvordan et iværksætterråd skal arbejde.

Den konservative gruppe indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde på at undersøge behovet for at etablere et iværksætterråd, samt at arbejdsgruppen kommer med et forslag inden udgangen af marts.
  2. at arbejdsgruppen består af tre medlemmer, som vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Den konservative gruppe foreslår, at kommunalbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe for at undersøge muligheden for at etablere et iværksætteråd, samt hvad iværksætterrådet skal arbejde med. I sit arbejde kan arbejdsgruppen inddrage kommunens eksisterende tilbud for iværksættere, regionale og nationale tilbud, samt inddrage skoler og iværksættere til hvad et råd kunne hjælpe med.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.