Økonomiudvalget

24-09-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Lene Due (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 184 - 185

Fold alle ud

Lukket punkt: Udbud af indkøbsordning 2021
Sag nr. 184

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 185

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 8.25.