Økonomiudvalget

16-08-2022

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 137 - 138

Fold alle ud

Lukket punkt: Personalesag
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen, idet punkt 2 er godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.55.