Partistøtte

Et parti (kandidatliste), der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2021 i Rødovre Kommune, og som har opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde i kommunen i årene 2022-2025.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om partistøtte via digital løsning

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2023

Log ind med NemID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med NemID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt. 

Start selvbetjening

Ansøg om partistøtte via skema til print

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2023. 

Du åbner ansøgningsskema til print ved at klikke på knappen "Start selvbetjening" 

Send ansøgningsskema til print til:

Stab for Politik og Kommunikation
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Start selvbetjening

Partistøtte

Fold alle ud

Hvem kan modtage partistøtte?

Politiske partier i Rødovre Kommune kan modtage tilskud til politisk arbejde (partistøtte), hvis;

  • Partiet har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg og har fået mindst 100 stemmer
  • et parti, der har fået færre end 100 stemmer, og som ved valget indgik i et listeforbund, har dog ret til tilskud, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer

Sådan søger du partistøtte

Partier søger om partistøtte ved at sende en ansøgning til Rødovre Kommune – enten digitalt eller ved at indsende ansøgningsskemaet med posten. Under overskriften ’Selvbetjening’ ovenfor klikker du på plus ud for den ansøgningsform, du ønsker at benytte.

Ansøgning om tilskud skal indgives årligt for det kalenderår, hvor støtten ønskes udbetalt. Ansøgningen skal indsendes inden kalenderårets udgang, og støtte kan ikke søges for tidligere år eller forud for kommende år.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet udbetales på baggrund af hver stemme, som partiet opnåede ved seneste kommunalvalg. Tilskudssatsen pr. stemme reguleres årligt af Indenrigs- og Boligministeriet, og er blevet fastsat til:

  • 2023: 8,00 kr. (beløbet er blevet reguleret fra 7,75 kr. i 2022)

Betingelser for partistøtte

Du kan læse om betingelserne for udbetaling af partistøtte og finde hjælp til udfyldelse af din ansøgning om partistøtte i orienteringsskrivelsen fra Indenrigs- og Boligministeriet:

Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i kommunen 2022-2025 på grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget den 16. november 2021

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til partier

  • Partistøtteloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017 om økonomisk støtte til politiske partier m.v.)
  • Partiregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber)

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider