Partistøtte

Her kan du læse om de politiske partiers ret til partistøtte, og om hvordan partier ansøger om støtte til politisk arbejde i kommunen.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om partistøtte via digital løsning

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2024

Log ind med MitID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med MitID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt. 

Start selvbetjening

Ansøg om partistøtte via skema til print

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2024. 

Du åbner ansøgningsskema til print ved at klikke på knappen "Start selvbetjening" 

Send ansøgningsskema til print til:

Stab for Politik og Kommunikation
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Start selvbetjening

Partistøtte

Fold alle ud

Hvem kan modtage partistøtte?

Politiske partier i Rødovre Kommune kan modtage tilskud til deres politiske arbejde (partistøtte), hvis;

  1. partiet (kandidatlisten) har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen ved seneste kommunalvalg
    eller
  2. har fået minimum 790 stemmer ved seneste kommunalvalg

OBS! Kravet til antal stemmer er med virkning fra 1. januar 2024 skærpet fra 100 stemmer til 790 stemmer. Du kan læse mere om den nye bundgrænse for partistøtte nedenfor.

Ny bundgrænse for partistøtte pr. 1. jan 2024

I maj måned 2023 vedtog folketinget ’Lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven’, som træder i kraft den 1. januar 2024.

Med lovændringen skal et parti (kandidatliste), der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, enten have opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen eller have fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, for at være berettiget til partistøtte.

I praksis betyder det, at et parti i Rødovre Kommune minimum skal have fået 790 stemmer ved kommunalvalget i 2021. Udregningen for Rødovre Kommune:

  • 18.749 (gyldige stemmer) / 19 (medlemstal i KB) * 0,8 = 790 (oprundet fra 789,43 til nærmeste hele tal)

Du kan læse mere om lovændringerne i ministeriets orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024.

Sådan søger du partistøtte

Partier søger om partistøtte ved at sende en ansøgning til Rødovre Kommune - enten digitalt eller ved at indsende ansøgningsskemaet med posten. Under overskriften ’Selvbetjening’ ovenfor klikker du på plus ud for den ansøgningsform, du ønsker at benytte.

Ansøgning om tilskud skal indgives årligt for det kalenderår, hvor støtten ønskes udbetalt. Ansøgningen skal indsendes inden kalenderårets udgang, og støtte kan ikke søges for tidligere år eller forud for kommende år.

De politiske partier skal af egen drift ansøge om partistøtte, men Rødovre Kommune orienterer hvert år partierne om denne mulighed og sender et link til siden på rk.dk, hvor formularer til ansøgningsskema ligger.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet udbetales på baggrund af det antal stemmer, som partiet opnåede ved seneste kommunalvalg. Tilskudssatsen pr. stemme reguleres årligt af Indenrigs- og Boligministeriet, og er blevet fastsat til:

  • 2024: 8,25 kr. (beløbet er blevet reguleret fra 8,00 kr. i 2023)

Betingelser for partistøtte

Partistøtten er et tilskud til dækning af faktiske udgifter til politisk arbejde, og udbetales kun, hvis tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, som tilskuddet vedrører.

Du finder mere vejledning om partistøttereglerne i ministeriets orientering om partistøtteansøgninger til politiske partier.

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til partier

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider