Historisk lavt sygefravær

22/01-2018

Sygefraværet i Rødovre Kommune fortsætter med at falde. Det har aldrig været lavere.

I perioden 2006-2009 havde Rødovre Kommune et af landet højeste sygefravær med over 6 procent. Derfor satte Kommunalbestyrelsen dengang klare mål for sygefraværet, og forvaltningen har siden arbejdet målrettet for at få det bragt ned. Sygefraværet er siden faldet betragteligt, og nye tal viser, at det i 2017 med 4,3 procent var historisk lavt. Dermed er Kommunalbestyrelsens måltal for året nået.

”Den politiske målsætning og den vedvarende indsats har virkelig båret frugt. Det giver flere hænder, bedre tid til borgerne og bedre arbejdsmiljø. Sygefraværet har også en stor betydning for kommunens samlede økonomi, så det bidrager selvfølgelig til kommunens solide bundlinje. Vi har dygtige ledere og medarbejdere i kommunen, og de fortjener stor ros for det her”, siger kommunaldirektør Anders Agger.

Det målrettede arbejde med at nedbringe sygefraværet fortsætter. Der vil fortsat være fokus på de arbejdspladser, hvor fraværet er størst.

”Der findes ikke en hurtig eller let løsning på at nedbringe sygefraværet. Vi har taget mange redskaber i brug, og det er et langt sejt træk. Det er afgørende, at der er en god dialog på arbejdspladsen mellem leder, medarbejder og tillidsrepræsentant. Det er bedre at gribe ind og støtte op om en sygemeldt kollega tidligt, så man undgår længerevarende sygdom”, siger Anders Agger.

Fakta: Eksempler på initiativer for at nedbringe sygefraværet

  • Tidlig opfølgning på højt sygefravær med samtaler
  • Månedlig sygefraværsstatistik for hver enkelt medarbejder
  • Vejledning og inspirationskatalog til arbejdspladser
  • Fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Ekstra uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen
  • Psykologordning og ledelsesrådgivning
  • Motion og fællesskab.

Fakta: Sygefravær i Rødovre Kommune

2006: 6,1

2007: 6,1

2008: 6,2

2009: 6,0

2010: 5,3

2011: 4,6

2012: 4,8

2013: 4,8

2014: 5,0

2015: 5,0

2016: 4,5

2017: 4,3