Dine rettigheder

Ifølge Persondataforordningen (GDPR) har du ret til at: 

  • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger 
  • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig 
  • få forkerte eller vildende personoplysninger om dig rettet
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i særlige tilfælde at bede om at få dine oplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen heraf
  • blive oplyst om hvis personoplysninger bruges til andre formål end dem, hvortil de er indsamlet 
  • trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage 
  • i visse tilfælde, at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • modsætte dig automatiske afgørelser, som alene træffes, fordi du tilhører en bestemt gruppe

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynet vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledning findes på Datatilsynets hjemmeside. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider