Dine rettigheder

Ifølge Persondataforordningen (GDPR) har du ret til at: 

  • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger 
  • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig 
  • få forkerte eller vildende personoplysninger om dig rettet
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i særlige tilfælde at bede om at få dine oplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen heraf
  • blive oplyst om hvis personoplysninger bruges til andre formål end dem, hvortil de er indsamlet 
  • trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage 
  • i visse tilfælde, at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • modsætte dig automatiske afgørelser, som alene træffes, fordi du tilhører en bestemt gruppe

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynet vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledning findes på Datatilsynets hjemmeside. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider