Gebyr – byggesagsbehandling

Du skal betale et byggesagsgebyr i forbindelse med sagsbehandling af en byggesag. Se taksterne her.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt ansøgningsportal

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Gebyr – byggesagsbehandling

Fold alle ud

Gebyr – byggesagsbehandling

Arbejdets art - 1. Simple konstruktioner

Gebyr 2023: 1.082 kr. pr. bygning
Gebyr 2024: 1.130 kr. pr. bygning

Afgørelser ved nybyggeri samt om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger.

Arbejdets art - 2. Øvrige bygningstyper

Gebyr 2023: 882 kr. pr. medgået time
Gebyr 2024: 919 kr. pr. medgået time
Beregnes efter et timebaseret gebyr.

Kommunen kan altid medregne alle sagsbehandlingsskridt i byggesagen fra start til slut i gebyret, som har en naturlig tilknytning til byggesagsbehandlingen i sager, der munder ud i en afgørelse i form af tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser, dispensationer med hjemmel i byggelovgivningen, jf. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr.

Der opkræves gebyr efter medgået tid for afslag, lovliggørelsessager og påbegyndt sagsbehandling, hvor ansøgning trækkes tilbage inden afgørelse, afgørelse, jf. BR18, § 39.

Der opkræves ikke gebyr fro den første forhåndsdialog.

Der opkræves ikke gebyr for sager, der ikke er omfattet af bygningsreglementet, BR-18.

Der opkræves ikke gebyr for behandling af klager ud over sagsbehandling af indsigelser i forbindelse med en partshøring.

Eventuelle spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider