Hvilke regler gælder for mit byggeri?

Her kan du se hvilke love og regler, du skal være opmærksom på inden du bygger.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt ansøgningsportal

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Hvilke regler gælder for mit byggeri?

Fold alle ud

Byggeloven

Formålet med byggeloven og bygningsreglementet er at sikre sundhed og sikkerhed i byggeri. Byggeloven indeholder ikke specifikke krav og anvisninger. Det gør bygningsreglementet, som ikke er en lov i sig selv, men har samme gyldighed. Det er derfor lovpligtigt at overholde bygningsreglementets minimumskrav.

Bygningsreglementet

Her kan du se Bygningsreglement 2018 – BR18.
Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), som har udarbejdet en række byggetekniske anvisninger. 

OBS! I Kommuneplan 2018 er den maksimale bebyggelsesprocent sat ned i villaområderne i forhold til byggeretten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kommuneplanens rammer og byggeretten i Bygningsreglementet, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen og hør nærmere.

Kommuneplan

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens beslutning om udviklingsretningen for Rødovre de kommende 12 år.

Se Kommuneplan 2018.

Lokalplan

Alle byggesager skal overholde bygningsreglementet, men i visse lokale byområder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Lokalplaner fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan et område skal bruges og se ud. Den enkelte ejer skal overholde lokalplanens bestemmelser. 

Når der vedtages nye lokalplaner har den ikke betydning for allerede eksisterende lovlige forhold, men gælder for fremtidige ændringer af f.eks. byggeri eller anvendelse.

Lokalplaner udarbejdes på baggrund af kommuneplanen. Kommuneplanen beskriver kommunens samlede udvikling og inddeler kommunen i en lang række rammeområde, hvor der fastlægges bestemmelser om byggeriets anvendelse og omfang. Derudover er der fastsat en række generelle rammer for lokalplanlægningen. 

OBS! I Kommuneplan 2018 er den maksimale bebyggelsesprocent sat ned i villaområderne i forhold til byggeretten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kommuneplanens rammer og det lokalplanen fastlægger, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen og hør nærmere.

Tinglyste servitutter

Tinglyste servitutter er begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Tinglyste servitutter kaldet også deklarationer og kan findes på www.tinglysning.dk 

Anden lovgivning

Foruden gældende bygningsreglement, lokalplan og tinglyste servitutter skal byggeriet opfylde den ”anden lovgivning” som står oplistet i bygningsreglementet. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider