Vejledning til opsætning af solenergianlæg

Denne vejledning udstikker en række retningslinjer, der gælder ved opsætning af solenergianlæg i Rødovre.
Hensigten med vejledningen er at sikre, at solenergianlæg er bedst muligt tilpasset bebyggelsen og området og er til mindst mulig gene for naboer.

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Før du går i gang med at opsætte et solenergianlæg

Fold alle ud

Hvad gælder for dit hus

Før du sætter solenergianlæg op på dit tag eller din facade, så tjek, om der gælder særlige regler for dit hus eller dit område, som du skal rette dig efter:

 • Er dit hus er omfattet af en lokalplan, en deklaration eller en byplanvedtægt?
 • Er dit hus bevaringsværdigt eller ligger det inden for et kulturmiljø?
 • Kræver anlægget en byggetilladelse?

Rødovre Kommune er gerne behjælpelig med dette.

Undersøg din bygning og omgivelserne

Herefter skal du undersøge, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at placere solenergianlægget i forhold til: 

Energioptimering

 • Sydvendt er bedst, øst- eller vestvendt kan også gå an, mens nordvendt er udelukket 

Æstetik og arkitektur

 • Kan solenergianlægget ses fra offentlig vej?
 • Hvordan passer anlægget ind i bygningens arkitektur - er der nogen linjer i bygningen, som man kan placere anlægget efter?
 • Vil anlægget passe ind i omgivelserne?
 • Er der plads til det anlæg, du ønsker?

Naboforhold

 • Vælg solenergianlæg med refleksfrit glas og lavt reflektionstal.
 • Orienter anlægget i retninger, der ikke giver gene for naboer.

Vurderingsgrundlag der danner baggrund for kommunens administration af solenergianlæg

Administrationsgrundlag

I Rødovre Kommune er de fleste boligområder dækket af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

I nyere planer indgår der typisk bestemmelser om:

 • at der ikke må opsættes blanke eller reflekterende tagmaterialer,
 • at solenergianlæg skal integreres i taget ved nybyggeri,
 • at anlæg ikke må ses fra vejen,
 • at solenergianlæg skal godkendes af kommunen.

Er dette tilfældet for din bolig, skal bestemmelserne overholdes og kommunen kontaktes, inden du opsætter dit solenergianlæg.

Du kan fremsøge gældende lokalplaner og byplanvedtægter her, eller via kommunens hjemmeside ved at søge på “Borgergis”.

Retningslinjer der gælder i forbindelse med opsætning af solenergianlæg

Retningslinjer i Rødovre Kommune

Følgende er Rødovre Kommunes retningslinjer for opsætning af solenergianlæg med henblik på størst mulig integration i bygningens tag eller facademur.

Hvis solenergianlægget etableres i forbindelse med nybyggeri, er det i højere grad muligt at imødekomme de otte retningslinjer, end hvis anlægget opsættes i forbindelse med eksisterende byggeri.

I begge tilfælde skal solenergianlæg i videst muligt omfang etableres i henhold til følgende retningslinjer:

 1. Solenergianlæg skal udføres refleksfrit, så de ikke blænder.
 2. Solenergianlæg på flade tage skal placeres, hvor de ikke er synlige fra vej og for naboer.
 3. Solenergianlæg skal integreres i tagfladen i samme hældning som denne - tilsvarende på facademur. Kun på flade tage, hvor det ikke kan ses fra vej og ikke giver gene for omkringliggende bygninger, kan anlægget få en vinkel i forhold til taget.
 4. Solenergianlæg skal opsættes i ens retning og i en samlet form - én firkantet flade, som placeres med mindst ½ m afstand til tagkip og -kanter eller facadeafslutning.
 5. Solenergianlæg skal have samme farve som eksisterende tagmateriale, også hvad angår inddækninger, afslutninger m.m.
 6. Solenergianlæg skal indpasses i det eksisterende tags form, størrelse, rytme og linjer.
 7. Solenergianlæg skal udføres med skjulte rør og kabler.
 8. Solenergianlæg integreret på vinduer og altaner, skal tage hensyn til lysindfald, udsyn og bygningens arkitektoniske udtryk.

Rødovre Kommune står klar til at vejlede i forhold til løsninger, der lever op til retningslinjerne.

I områder med høje bevaringsværdier og kulturmiljøer kan det dog være vanskeligt at indpasse solenergianlæg.

Integreret løsning

Med integreret menes der, at solenergianlægget ikke placeres ovenpå på tagfladen, men i stedet indgår som en del af tagfladen og erstatter taget det pågældende sted. Den flotteste løsning fås ved at tilpasse løsningen i niveau, farve og udformning i forhold til det omkringliggende tag.

Yderligere information der kan hjælpe dig på vej, når du skal opsætte dit solenergianlæg

Rødovre Kommune

Skal du opsætte et solenergianlæg på dit hus? Så bedes du kontakte Byggesagsafdelingen i Rødovre Kommune på følgende kontaktoplysninger:

 • Tlf: 36 37 70 00
 • Send e-mail via Digital Post Att: Byggesag

Vi sidder klar til at vejlede og hjælpe dig med at træffe de rette valg, som både kommer dig selv og området til gode. 

Valg af solenergianlæg

Udbuddet af forskellige solenergianlæg er stort, og det kan være svært at vurdere kvaliteten af solceller, inverter mv.

Brug din kritiske sans og bed om referencer på andre anlæg fra solcelleleverandøren og elinstallatøren. Undersøg om forhandleren er medlem af brancheorganisationer såsom Dansk Solcelleforening eller Solar City Denmark, og brug eksempelvis en montør, som er godkendt under Energistyrelsens VE-ordning.

Mange forhandlere giver garantier. Vær opmærksom på, hvad garantien dækker. Ved valg af inverter, undersøg om den står på Dansk Energis positivliste for solcelleinvertere.

Prøv eventuelt også at se Dansk Standards vejledning til montører og installatører af solcelleanlæg.

Mere information

Du kan finde mere nyttig information om solenergianlæg vi nedenstående links:

SparEnergi.dk er drevet af Energistyrelsen, og har en udførlig trin-for-trin forbrugerguide til solceller. Her kan du også finde en liste med VE-godkendte installatører og montører.

Videncenter for Energibesparelser har udarbejdet et faktaark om solceller.

Teknologisk Institut i Taastrup har et demo-site med bygningsintegrerede solceller. Det er muligt at arrangere besøg, også som privat ejer eller boligforening.

Solar City Danmark giver gode råd og inspiration til æstetisk bearbejdning og bygningsintegrerede solceller.

Dansk Solcelleforening er brancheforening for solcelleproducenter, forhandlere og rådgivere med speciale i solceller.

Radius er hovedstadens elnetselskab og skal kontaktes af installatøren, når solcelleanlæg skal tilsluttes.

Energinet.dk har information om tilslutning til elnet og afregning.

Opsætning af solenergianlæg - en vejledning

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider