Flytninger til og fra udlandet samt anmeldelse om ind- og udrejse

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

Når du bestiller tid, kan du blive betjent på et bestemt tidspunkt, og vi undgår langt hen ad vejen ventetid. Hvis der ikke er flere ledige tider, eller du blot ønsker at møde op i Borgerservice, når det passer ind i din hverdag, så kigger du blot forbi i vores åbningstid.

Du kan komme i Borgerservice både med og uden tidsbestilling hvis

 • Du skal melde flytning til en anden adresse i Rødovre
 • Du skal framelde en person, der ikke selv har frameldt sig, fra din adresse
 • Du skal melde udrejse til et andet land
 • Du skal have en bopælsattest- og civilstandsattest
 • Du har en adresse forespørgsel
 • Du ønsker adresse på en person - husk at du skal vide mindst 2 ting om personen, det kan være tidligere adresse, navn og/eller fødselsdato
 • Du skal søge om navne- og adressebeskyttelse

Du skal bestille tid, hvis

 • Du ikke længere har en bopæl
 • Skal melde indrejse til Rødovre - gælder kun for nordiske indrejser og danske genindrejser.

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. 

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld flytning til udlandet (udrejse)

Husk at have MitID klar.

Her kan du anmelde din udrejse/fraflytning fra Danmark. 

Start selvbetjening

Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Husk at have MitID klar.

Hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret og fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet, kan du her søge om optagelse på folketingsvalglisten.

Start selvbetjening

Indrejseansøgning for danske/nordiske statsborgere

For at udfylde denne selvbetjeningsløsning skal du have følgende oplysninger parate:

 • Statsborgerskab og varighed af ophold 
 • Indrejsedato
 • Tilflytningsadresse i Danmark
 • Fraflytningsadresse i udlandet
 • Personlige oplysninger for alle der indrejser
 • Kontaktoplysninger

Vær opmærksom på at denne løsning kun kan benyttes af nordiske statsborger.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Flytning

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Læs også

Fold alle ud

Hvis jeg flytter til Danmark

Du kan registreres som tilflyttet Danmark fra udlandet i CPR, hvis:

 • du allerede opholder dig i Danmark og skal opholde dig her i landet i over 3 måneder,
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, og
 • du har lovligt ophold i Danmark.

Det sidstnævnte krav betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse/-bevis for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Du skal anmelde din tilflytning i borgerservice i tilflytningskommunen senest 5 dage, efter du har fået en bopæl eller et fast opholdssted samt en opholdstilladelse/-bevis i Danmark.

Du skal møde personligt frem med den fornødne dokumentation. Det er op til kommunen at vurdere, hvilken dokumentation der er nødvendig.

Hvis du ønsker yderligere information om procedure m.v., kan du søge det på din tilflytningskommunes hjemmeside.

På denne side kan du læse hvilke regler, der gælder for dig i forhold til dit statsborgerskab.

Nordiske statsborgere

Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når: 

 • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark.

Ikke-nordiske statsborgere

Hvis du er tilflytter fra et andet nordisk land, uanset dit statsborgerskab, eller statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz (og dine familiemedlemmer fra tredjelande) har du pligt til at anmelde indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

 • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder,
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, 
 • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne om at du er fritaget herfor.

Øvrige ikke-nordiske statsborgere

Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

 • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder
 • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted
 • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne, om at du er fritaget herfor.

Notification of change of address

To notify change of address, please use the self service 'Change of Address - when living in Denmark'

For more information about changing of address and housing in Denmark:

Oplys om sygesikringsland

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

 • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
 • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark.

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Du skal give oplysningerne, for at Udbetaling Danmark kan afklare, hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen. EU-regler betyder, at det i nogle tilfælde er et andet europæisk land end Danmark, der skal betale. Det land kaldes dit sygesikringsland.

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du mangler oplysninger eller dokumentation. Du kan eftersende dokumentationen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du klage til den kommune, der har foretaget registreringen.

Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Læs også

Fold alle ud

Anmeld indrejse

Hvis du er dansk statsborger og skal opholde dig i Danmark i over 3 måneder, kan du blive bopælsregistreret i CPR, hvis du har et sted at bo.

Du skal møde personligt op i borgerservice. I kommunen bliver du bopælsregistreret i CPR, vælger læge mv.

 • husk at bestille tid
 • medbring dit pas og dokumentation for din bopæl

Hvis du opholder dig i Danmark i mindre end 3 måneder, kan du ikke blive registreret som indrejst i CPR.

Du kan ikke forhåndsregistrere dig, mens du er i udlandet. 

Valg af egen læge

Du skal oplyse kommunens borgerservice om, hvilken læge du ønsker at have - ellers bliver der automatisk valgt en læge for dig. Du kan på forhånd vælge en læge, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Hvordan får jeg et sundhedskort?

Når du er blevet bopælsregistreret i CPR, vil du efter cirka 2 til 3 uger modtage et sundhedskort (det tidligere sygesikringsbevis). Det bliver sendt til dig med posten. Det er vigtigt, at dit navn står på postkassen.

Om at søge job

Du skal kontakte jobcentret i dit nærområde, hvis du er ledig og jobsøgende. Du finder dit lokale jobcenter på jobnet.dk.

Hvordan får jeg et skattekort?

Når du er registreret i CPR som tilflyttet til Danmark, skal du hurtigst muligt kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 92 og tale med Udlandsafdelingen. Det gælder, uanset om du har indkomster fra Danmark, udlandet eller fra begge steder.

Skattestyrelsen har brug for følgende oplysninger for at kunne lave skattekortet over telefonen:

 • CPR-nummer
 • oplysninger om indkomster fra Danmark og udlandet
 • oplysninger om fradrag (fx a-kasse, fagforening, befordring)
 • oplysninger om køb af bolig i Danmark
 • oplysninger om udenlandsk ejendom samt evt. udlejning
 • oplysninger om danske og udenlandske konti, værdipapirer, depoter og pensionsordninger.

Dagpenge og a-kasse

Når du vender hjem til Danmark efter et arbejdsophold som lønmodtager i et EØS-land, er du som hovedregel ikke længere medlem af en dansk a-kasse.

Du skal derfor søge om optagelse i din danske a-kasse igen. Ansøgningen skal sendes inden otte uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i. Overholder du ikke fristen på otte uger, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Du kan som hovedregel kun blive optaget i en dansk a-kasse, når du har bopæl og ophold i Danmark. Du har mulighed for at overføre forsknings- og arbejdsperioder, som er optjent i et andet EØS-land til en a-kasse i Danmark.

I nogle tilfælde har du mulighed for at blive medlem af eller bevare medlemskabet af dansk a-kasse under arbejde i udlandet. Har du retmæssigt beholdt dit medlemskab af dansk a-kasse under din arbejdsperiode i et andet EØS-land, skal du følge de almindelige danske regler i forhold til at melde dig ledig m.m.

8 ugers-fristen

Hvis du har haft arbejde i et EØS-land, og du samtidig har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste 5 år, skal du skriftligt søge om optagelse i din danske a-kasse. Ansøgningen skal sendes inden 8 uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i.

Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse i løbet af de seneste 5 år, skal du udover den skriftlige ansøgning også have påbegyndt et arbejde inden for 8 uger (arbejdet skal have en varighed af i alt 296 timer inden for 3 måneder).

Overholder du ikke 8 ugers-fristen, skal du optages som nyt medlem - og er derefter først dagpengeberettiget efter 1 år.

Du kan med fordel kontakte din danske arbejdsløshedskasse, som kan oplyse dig nøjagtigt om, hvordan du skal forberede din hjemkomst. Du finder en liste over danske a-kasser på Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside:

Økonomisk hjælp og boligstøtte

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie. For at få kontanthjælp skal du som det første:

 • henvende dig i jobcentret og melde dig ledig
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.

Bor du til leje, vil du afhængigt af din indtægt kunne søge boligstøtte.

Pension og udlandet

Hvis du mener, at du er berettiget til udenlandsk pension, før du fylder 67 år, skal du kontakte Udbetaling Danmark, som varetager pensionsområdet i Danmark.

Du kan læse mere om reglerne.

Hvis min ægtefælle er udlænding

Hvis din ægtefælle er EU/EØS-statsborger eller statsborger i et af de nordiske lande, behøver de ikke en opholdstilladelse for at bo i Danmark.

Hvis din ægtefælle derimod er tredjelandsstatsborger - dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS-landene - kræves der en gyldig opholdstilladelse.

Din udenlandske ægtefælle kan muligvis få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring. Hvis I har boet i et andet EU/EØS-land, gælder der særlige regler.

Børnepasning og skolevalg

Har du børn, kan kommunens borgerservice fortælle dig om bl.a. daginstitutioner og skoler, ligesom borgerservice også kan oplyse dig om fx familieydelser. Husk at bestille tid.

Bil og kørekort

Hvis du medbringer en bil på udenlandske nummerplader, skal du senest 30 dage efter indrejse til Danmark have gennemført Motorstyrelsens "5 trin til at importere et køretøj". Først når der er betalt dansk registreringsafgift af vurderingsprisen, kan bilen få danske nummerplader.

Hvorvidt du skal betale told og moms for bilen, afhænger af, om du medbringer køretøjet fra et EU-land eller fra et land uden for den europæiske union.

Har du et udenlandsk kørekort, når du flytter hjem, skal det eventuelt byttes til et dansk i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Lovgivning

Du kan læse mere om arbejdsløshedsforsikring i udlandet i "Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland":

Krav til registrering i Det Centrale Personregister fremgår af kapitel 5 i "Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister":

Læs også

Fold alle ud

Anmeld flytning til udlandet - udrejse

Hvis du har bopæl i Danmark og flytter til udlandet i mere end 6 måneder, skal du inden du forlader landet sørge for at anmelde udrejsen.

 • Du skal anmelde udrejsen til den kommune, som du bor i.
 • Du behøver ikke kende din adresse i udlandet. Du kan senere anvende selvbetjeningen til at oplyse din udlandsadresse.
 • Du skal anmelde flytningen inden udrejsen.

Anmeldelsen skal foretages digitalt. Ikke alle anmeldelser om flytning registreres med det samme. Du modtager besked fra kommunen, når flytningen er registreret i CPR.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid. 

Grønland

Vær opmærksom på, at en flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet.

Flytningen skal anmeldes til tilflytningskommunen i Grønland som en almindelig flytning.

Ophold i udlandet på mindre end 6 måneder

Hvis du opholder dig mindre end 6 måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til, samt på Danskerlisten.

Hvis du skal flytte fra Danmark eller Grønland til et nordisk land

Anmeldelse af fraflytning

Flytter du fra Danmark eller Grønland til et af de andre nordiske lande, skal du inden udrejsen anmelde din udrejse til din danske eller grønlandske fraflytningskommune.

Det gælder ved fraflytning til disse lande:

 • Finland
 • Færøerne
 • Island
 • Norge
 • Sverige

Da flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet, skal du ikke anmelde flytningen til din fraflytningskommune i Danmark.

Anmeldelse af tilflytning

Når du flytter til et andet nordisk land, skal du anmelde din tilflytning til registreringsmyndigheden i det andet nordiske land.

Det gælder, når du flytter fra Danmark eller Grønland til disse lande:

 • Finland
 • Færøerne
 • Island
 • Norge
 • Sverige

Når du anmelder indrejsen i det nordiske tilflytningsland, skal du huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab, pas og dokumentation for dit personnummer i Danmark/Grønland.

Din tidligere bopælskommune i Danmark eller Grønland kan først registrere dig som udrejst i CPR, når de har fået besked fra myndighederne i det andet nordiske land om, at du nu står registreret hos dem.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun kan være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

Opdater din udenlandske adresse i CPR (som udrejst fra Danmark)

Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, har du ret - men ikke pligt - til at få den nye udlandsadresse registreret i CPR.

Vær opmærksom på, at du i den digitale selvbetjening skal vælge den kommune, du flyttede fra, da du udrejste fra Danmark.

Oplys om:

 • dit fulde navn
 • dit danske CPR-nummer
 • din gamle adresse i udlandet
 • din nye adresse i udlandet
 • dato for flytning.

Når kommunens folkeregister har modtaget dine oplysninger, kan den registrere din nye adresse i CPR.

Hvis du ikke har MitID, skal du skrive eller ringe til den kommune, du flyttede fra, da du udrejste fra Danmark.

Digital Fuldmagt: Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du gerne vil hjælpe en anden med at melde flytning til udlandet, kan du anmode om Digital Fuldmagt.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til den kommune, du flyttede fra i Danmark.

Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om fraflytning til udlandet i kapitel 6 om 'Fraflytning til udlandet' i 'Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister' på Retsinformations hjemmeside.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider