Pladsanvisning og friplads

Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra en institutionsplads og ansøge om hel- eller delvis friplads. Book din tid her.

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

For at undgå den smitterisiko der kan være forbundet ved store forsamlinger, er det vigtigt, at du bestiller en tid, inden du møder op i Borgerservice på rådhuset.

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Ændring af pasningsbehov/pasningstype

Ansøgning om deltidsplads og kombinationstilbud. Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pladsanvisningen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Pladsanvisningen skal du benytte din NemID.

Her kan du blandt andet fremsende ansøgninger om økonomisk fripladstilskud og pasningsaftaler samt lønkvitteringer i forbindelse med privat eller fleksibel pasning.

Skriv Digital Post

Opskrivning til en plads

Fold alle ud

Opskrivning til en plads

For at få plads i en vuggestue, dagpleje og/eller en børnehave, skal barnet skrives på en venteliste. 

For at skrive dit barn op på venteliste, skal du logge på Digital Pladsanvisning med din Nemid.

Med henvisning til bekendtgørelse nr. 828 af 29. august 2005 kan kommunen lukke for ventelisten, hvis kommunen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde en pasningsgaranti inde for de efterfølgende tre måneder på grund af udefrakommende børn.

Med henvisning til ovenstående, er der derfor lukket for optagelse på venteliste for udefrakommende børn til den 3. august 2021.

Såfremt I skal tilflytte Rødovre Kommune, og kan dokumentere dette ved forevisning af leje- eller købskontrakt, er det muligt at blive skrevet på ventelisten, inden I tilflytter.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider