Helhedsplaner

En helhedsplan er en plan, der udstikker principper for f.eks. vejforløb, grønne områder, arkitektur samt udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område.

Helhedsplaner

Helhedsplanen kan blive konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt byrum i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen.

Med en helhedsplan sikrer kommunen, at det område, planen er for, bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder – dette specielt, hvis udviklingen af området sker over en længere tidsperiode og ikke på én gang.

Helhedsplanen giver altså et overblik over, hvilke tanker og planer der er omkring udviklingen i et større område.

Helhedsplaner