Rødovrestrategi 2020

Sammen om en bæredygtig udvikling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Rødovrestrategi 2020, der sætter retningen for, hvordan Rødovre kan blive en mere bæredygtig kommune. Det handler ikke kun om miljø og klima – det handler også om demokrati, økonomi, kultur og det sociale område. Strategien beskriver arbejdet med bæredygtighed inden for alle områderne, og det er tænkt sammen med FN’s verdensmål.

Kommuneplan 2022-2034

Samtidig med at være en strategi, der beskriver bæredygtighedsindsatser inden for alle områder er Rødovrestrategi 2020 en planstrategi og en Agenda 21 strategi. Kommuneplan 2022 vil være en fuld revision af Kommuneplan 2018 og vil tage udgangspunkt i nedenstående emner fra Rødovrestrategien:

  • Tre byudviklingsområder – Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj erhvervskvarter,
  • To fokusområder – De gennemskærende veje og Kolonihaverne, samt
  • De bæredygtighedsindsatser, der vedrører fysisk planlægning

Rødovrestrategi 2020

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider