Naturvejlederfunktion

Ophør af naturvejlederfunktion

Naturpædagogikken er nu fuldt implementeret i Rødovre Kommunes dagtilbud, og efterspørgslen efter særlige naturindsatser har været aftagende.

Naturindsatsen er  nu en del af pædagogikken, som løftes af det pædagogiske personale i dagtilbuddene, og der er derfor ikke et behov for en særskilt funktion til det.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider