Trin for trin guide for nedsivning

I denne trin for trin guide kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at nedsive regnvand på din egen grund og på den måde give miljøet og fællesskabet en hjælpende hånd.

Trin for trin guide for nedsivning

Fold alle ud

Er min jord egnet til nedsivning?

Det første, du skal gøre, er at undersøge, om din jord er egnet til nedsivning. For at nedsivning skal blive en succes, skal jordbunden være velegnet. Som udgangspunkt er sandet jordbund velegnet, mens leret jord er knap så velegnet. I Rødovre Kommune er jordbunden meget lerholdig, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at få vand til at nedsive.

Rødovre Kommune har udarbejdet et vejledende kort over nedsivningspotentiale, der viser potentialet for nedsivning, så det er muligt at se, om jordbundsforholdene på din grund egner sig til nedsivning. Kortet er kun vejledende, og det er dit ansvar som grundejer at undersøge, om nedsivning kan lade sig gøre på netop din grund. Vi anbefaler derfor, at du laver en infiltrationstest. En infiltrationstest viser jordbundens evne til at nedsive vand. På Teknologisk Instituts hjemmeside www.teknologisk.dk kan du finde retningslinjer for infiltrationstest.

Hvilken nedsivningsløsning skal jeg vælge?

Når du er sikker på, at du kan nedsive regnvand på din grund, skal du i gang med at undersøge, hvilken nedsivningsløsning du ønsker. Du kan finde inspiration her på hjemmesiden i teksterne om de forskellige løsninger.

Nedsivningstilladelse

Nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer kræver en tilladelse fra Rødovre Kommune. Du kan søge via systemet Byg & Miljø. Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Miljø & Affald på telefon 36 37 70 00.

For at undgå skader på bygninger og gener for naboer skal nedsivning normalt finde sted mindst 2 meter fra skel og bygninger uden beboelse eller kælder og mindst 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder. Disse afstandskrav er dog kun vejledende, så Rødovre Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dem, hvis der f.eks. er tale om nedsivning af vand fra et meget lille areal.

Den overflade, du ønsker at nedsive vand fra, må ikke afgive stoffer, der kan forurene jord eller grundvand. Derfor er det normalt ikke muligt at få tilladelse til at nedsive regnvand fra eksempelvis et blytag. De mest almindeligt forekommende belægninger såsom tegl, tagpap, plastiktage, fliser og asfalt er det derimod ok at nedsive regnvand fra. Hvis din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet, vil Rødovre Kommune kræve dokumentation for, at nedsivningen ikke spreder forureningen.

Tilladelse til delvis udtræden af kloakforsyningen for regnvand

I nedsivningsegnede områder kan du som grundejer udtræde delvis af kloakforsyningen, hvis du håndterer dit regnvand selv ved nedsivning. Du kan søge om tilladelse til delvis udtræden af kloaksyningen samtidig med, at du søger om tilladelse til nedsivning. Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Miljø & Affald på telefon 36 37 70 00. På nedenstående kort kan du se de områder, Rødovre Kommune pt. vurderer som nedsivningsegnene. Områderne kan ændre sig i takt med eksempelvis kortlægning af forurenede grunde.

Kommune kort med nedsivningsegnede områder per 11-12-2119

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Når du har fået tilladelse af Rødovre Kommune til at nedsive regnvand og til delvis udtræden af kloakforsyningen, kan du søge HOFOR om at få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag. For enfamilieejendomme kan HOFOR tilbagebetale op til 25.983 kroner (2020-niveau), hvis du håndterer alt dit regnvand selv. For større boligejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 300 kroner pr. m2 frakoblet tagareal. For erhvervsejendomme kan der tilbagebetales op til 25.983 kroner (2020-niveau) pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider